Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tack på förhand, Robin frågar:

Extra avgift för hiss

Hej, har en fråga som skall tas upp på nästa styrelsemöte i vår förening. Det är så att det för sex år sedan sattes det in hissar i alla trappuppgångar och alla lägenhetsinnehavare betalar sedan dess 500 kr i månaden för detta, vilket alla godkände. Men nu har en person i föreningen börjar klaga på att alla betalar lika mycket, då han hävdar att detta är olagligt och att summorna skall ändras och de med större lägenheter skall betala en högre avgift än dom med mindre. Jag tycker att alla använder hissen lika mycket och alla borde betala lika mycket. Har föreningen gjort fel eller kan vi fortsätta ta ut samma avgift för alla?

Jörn Liljeström, advokat svarar:

Bostadsrättsföreningar får endast ta ut avgift efter vad som uttryckligen står i stadgarna. Det brukar vara så att årsavgift ska tas ut i proportion till vad som belöper sig på lägenheten av föreningens gemensamma kostnader. Detta uttrycks ofta så att avgift sätts i relation till andelstal eller insats. Det är inte lagligt att utan uttryckligt stadgestöd ta ut 500 kr per lägenhet för hiss. Föreningen har gjort fel och får inte fortsätta att ta ut lika mycket avgift av alla för hissen.
Jämför med t ex trappan, taket, tvättstugan, föreningens lån, driftskostnader och allt annat gemensamt. Alla gemensamma kostnader ska fördelas enligt samma fördelningsnyckel och man ska inte bryta ut just exempelvis en hiss, bara för att den är ny, och behandla den annorlunda. Alla föreningens kostnader hanteras tillsammans och på samma sätt oavsett om det är ”gamla” eller ”nya” kostnader.
© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera