Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Med vänlig hälsning, Lennart frågar:

Styrelsen i majoritet på stämman

Hej,
Vi är en förening med 11 medlemmar. Styrelsen har 5 medlemmar. Två av föreningens medlemmar bor på annan ort ca 60 mil bort och har sedan föreningen bildades för fyra år sedan aldrig deltagit vid något årsmöte. På årsmötena deltar således alltid maximalt nio medlemmar. Det innebär att styrelsen med sina fem medlemmar alltid har majoritet på stämman och kan till exempel bevilja sig själva ansvarsfrihet.
Min fråga är: Får man ha det på det sättet?

Göran Olsson, jurist svarar:

Jo man får ha det så här. Ingen kan tvingas bo i sin lägenhet. Men - när det gäller ansvarsfrihet så är styrelsen jävig och får således inte delta i omröstningen. I 7:36 föreningslagen anges nämligen att en medlem inte själv eller genom ombud får rösta i fråga om medlemmens befrielse från skadeståndsansvar eller någon annan förpliktelse gentemot föreningen. Vid omröstningen får således endast medlemmar som inte deltar i styrelsen rösta. Om en 10-del av medlemmarna nekar ansvarsfrihet så har inte ansvarsfrihet beviljats.© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera