Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Royne frågar:

Kan säljare godkänna ny medlem?

Hej! Om en säljare av en bostadsrätt
sitter i styrelsen kan denna godkänna
köparens medlemskap utan att det blir jäv. I
ett fall så godkände ordförande medlemskap
och därefter godkände säljaren de som
sitter som ordinarie i styrelsen. Är det okej
eller ska det göras om av andra i styrelsen.
Själv tycker jag inte att det är fel då
ordförande godkände först medlemskapet
och sedan säljaren som sitter i styrelsen. De
ska ju vara två som godkänner det enligt
stadgarna.


Jörn Liljeström svarar:

Under förutsättning att det saknas
skäl att neka medlemskap så är
beslutet problemfritt, styrelsen var ändå
beslutsför. Man ska dock alltid lämna
styrelserummet när ärendet tas upp om
man är jävig, som säljaren var i det här
fallet.
Jörn Liljeström


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera