Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tomas Brusell frågar:

Jag har en bostadsrätt i Göteborg. Jag och mina döttrar har bott i lägenheten sedan 1993, när det var en hyresrätt, 2006 bildades bostadsrättsföreningen och jag köpte lägenheten.

Nu är det så att jag arbetar som tandläkare i Norge men min ena dotter bor kvar. Jag har företag i Sverige och bor då självklart i lägenheten.

Nu fick jag ett telefonsamtal från ordföranden i bostadsrättsföreningen där jag anmodades att skriva ett andrahandskontrakt med min dotter, något jag (och hon) tycker är märkligt.

”Så står det i lagen” sade ordföranden.

Min fråga är alltså: måste jag som lägenhetsinnehavare ha ett avtal om andrahandsboende (med godkännande av bostadsrättsföreningens styrelse) med min dotter?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Varje form av upplåtelse där någon får nyttja lägenheten självständigt är sådan andrahandsupplåtelse som kräver föreningens samtycke, även om det som i detta fall rör sig om bostadsrättshavarens barn.

Om de bor kvar tillsammans är det dock naturligtvis aldrig fråga om andrahandsupplåtelse. Bostadsrättshavaren är inte skyldig att skriva hyresavtal, den frågan angår inte föreningen, men väl skyldig att inte upplåta lägenheten i andra hand utan tillstånd från föreningen.

Föreningen kan be att få veta vem man upplåter lägenheten till, varför och hur länge det planeras ske.

Föreningen är i vissa situationer skyldig att bevilja sådant tillstånd, med eller utan skriftligt hyresavtal. För det fall föreningen vägrar ge tillstånd kan man vända sig till hyresnämnden.

Det finns ofta anledning för en förening att vara generös med tillstånd. I fall som detta finns det knappast någon anledning att istället sträva efter att vara så sträng som lagen tillåter.Se mer: Mer om andrahandsuthyrning


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera