Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Lars Larsson frågar:

Till vår årstämma, lämnade jag in en motion om att en punkt med "övriga frågor" borde finnas på dagordningen. I stadgarna föreskrivs vilka punkter som skall finnas på dagordningen, men vad jag kan utläsa, finns det inget som hindrar att man inför en ny punkt.

På årstämman fick jag svaret, att styrelsen avslår motionen. På min påpekan att det stämman, som skall besluta om motionen, fick jag svaret, att man inte fick införa en punkt med "övriga frågor", det var juridiskt felaktigt.
Har styrelsen rätt?


Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svarar:

Det är mycket vanligt att det kommer ett förslag på att föra upp övriga frågor på dagordningen. Det är inte något bra förslag eftersom man inte på stämma kan behandla ärenden som inte angivits i dagordningen.

Således kan man inte lagligen ta upp en massa olika frågor under rubriken övriga frågor utan varje ärende man skall besluta om skall tydligt anges i kallelsen var för sig.

Under rubriken övriga frågor finns ibland en önskan att diskutera frågor i största allmänhet. Det går ju också bra att göra under förvaltningsberättelsen där det mesta som hänt under året och allmänna synpunkter kan avhandlad, dock utan beslut.

Visst kan man ha en punkt övriga frågor men det är som alla förstår av det som sagts helt meningslöst. Istället skall man utnyttja sin rätt att motionera i olika frågor.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera