Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Kaj frågar:

I vår förening avled nyligen en hyresgäst som hyrde sin lägenhet. Nu har styrelsen beslutat på ett styrelsemöte att lägenheten skall säljas till en i styrelsen nära anhörig och till ett fast pris.

Kan styrelsen besluta i frågan, utan att kalla till extra stämma där medlemmarna kan kräva att lägenheten skall säljas på öppna marknaden och då förhoppningsvis till ett högre pris. Tacksam för svar.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

När lägenhet upplåts skall det ske på för föreningen så gynnsamma villkor som möjligt.

Om det finns möjlighet att erhålla högre pris (insats+upplåtelseavgift skall motsvara marknadspris) skall denna möjlighet tillvaratas.

Lägenheten bör säljas på öppna marknaden för det fall det finns minsta anledning att misstänka att högre pris kan uppnås på det sättet. Om priset understigit marknadspris har styrelsen agerat fel och skadeståndstalan kan väckas då de åsidosatt föreningens ekonomiska intressen.

De har vållat föreningen en skada motsvarande mellanskillnaden mellan priset och marknadspriset, med avdrag för transaktionskostnad såsom mäklararvode.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera