Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Ulf Olsson frågar:

Jag bor i en liten bostadsrättsförening, 9 lägenheter. På grund av bla ålder och bristande intresse är inte så många villiga att vara med i styrelsen. Detta har lett till att en del i styrelsen har flera uppdrag.

Mina frågor är får samma person både vara sekreterare och kassör?

Får sekreterare/kassör bo ihopa med ordföranden? Finns det direktiv på detta eller är det upp till medlemmarna i föreningen att bestämma?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Inga lagliga hinder vad avser fördelning av arbetsuppgifter i styrelsen. Dock olämpligt att makar/sambor är styrelseledamöter samtidigt.

Men det är ej olovligt. Orsaken till att det är olämpligt är att det kan presumeras att makar/sambor har gemensamma intressen som ibland kan vara stridande mot föreningen, precis som enskilda ledamöter kan ha sådana motstridande intressen.

Det är dock värre när två ”samkörda” ledamöter får avvikande intresse för de har större inflytande än enskild ledamot. Inte bara dubbelt så stort inflytande… två samverkande individer kan nämligen påverka styrelsen kraftigare än sitt rösteantal anger.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera