Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Lena Petrén frågar:

När en suppleant går in och ersätter en ordinarie på ett styrelsemöte, vilket arvode får då suppleanten, sitt vanliga eller den ordinaries?

Är det olika regler för det i olika föreningar?


Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar:

Alla arvoden och ersättningar till styrelsen ska beslutas av föreningsstämman. Set är sen upp till styrelsen att fördela arvodet mellan styrelsemedlemmarna.

Svaret på din fråga är alltså att det inte finns några sådana regler. Kika gärna på länkarna nedan.

En rimligt sätt att resonera är att beräkna arvodet utifrån en fast och en rörlig del. Den fasta delen kan ses som en slags premie för det ansvar man tagit på sig och den rörliga täcker faktiskt nedlagd tid. I sådana fall kan det vara rimligt att den ordinarie ledamoten behåller sin fasta del, medan suppleanten "tar över" den rörliga delen.

Men detta är bara ett förslag på lösning finns som sagt inga regler. och framförallt är det viktigt att inte tro att man ska kunna komma upp i en ersättning som motsvarar en normal månadslön.

Styrelsearbetet kommer alltid att ha ett stort inslag av idéelt arbete.Se mer: Om styrelsearvode


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera