Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Åke Wik frågar:

I vår förening har en medlem stämt föreningen som även är styrelseledamot. Kan ordförande kalla till styrelsemöte för att diskutera stämningen utan att kalla den styrelsemedlem som stämt föreningen?


Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar:

Styrelsemedlem ska kallas, men ej deltaga i behandlingen av just denna fråga och verkställande av eventuella beslut, då det förekommer jäv.

Styrelsemedlemmen får lämna mötet under denna punkt.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera