Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Medlem frågar:

I vår brf det sedan länge funnits bestämmelser om att störande arbeten inte får förekomma under helger.

Nu har styrelsen gett några medlemmar tillåtelse att renovera under helgen. Kan styrelsen göra detta utan att först rådfråga medlemmarna?


Advokat Jörn Liljeström svarar:

Om det är ordningsföreskrifter som är tagna av årsstämma bör inte styrelsen göra avsteg. Likhetsprincipen gäller alltid, men det är inte nödvändigt eller meningsfullt att åberopa den till stöd för att också få rätt att renovera under helgen när man redan har den möjligheten.

Det behövs inget särskilt tillstånd för att renovera under helg, inga sanktioner kan heller användas. Så frågan är inte helt meningsfull. Enda sanktionen är rättelseanmodan på grund av störningar och då det anses vara av mindre vikt kommer föreningen inte vinna framgång med uppsägning.

Man kan alltså i praktiken alltid renovera när man vill, om man är normalt hänsynsfull. Att vädja till hänsyn är alltid det bästa.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera