Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Christer Karlbom frågar:

Jag undrar över arvodet i en BRF med 50 lägenheter och 3 små kontorslokaler. Styrelsen vill ha 81.000kr/ år fördelat enligt följande ( i styrelsen ingår 7 personer ), ordföranden 15.000:- kassör 10.000:- sekreterare 10.000:- och resterande 46.000:- skall delas mellan samtliga styrelsemedlemmar som ersättning per möte vilket gör 46.000:- dividerat med 7= ca: 6570:- år. Alltså , ordförande= 21.570:- kassör o sekreterare = 16.750:- vardera osv.

Är detta rimligt ? Vi bildade föreningen i juni 2009 och vid första stämman ville styrelsen ha dubbelt arvode med tanke på merarbetet vid bildandet , vilket godkändes. Nu vill styrelsen ha det dubbla arvodet för nästa period också men som permanent arvodering.

Jag sitter i valberedningen där vi är 2 personer som av styrelsen givits ett arvode på 5000:- att dela på 0ch nu vill man höja det till 7500:- men vill att vi skall vara 3 pers i valb.

Frågan om styrelsearvodet är för mig en svår fråga eftersom jag har jämfört andra föreningar på nätet och tycker styrelsens föreslagna arvode låter högt. Tacksam för synpunkter.


Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar:

Förstår jag det rätt så är det alltså 1620 kr/lgh/år. Jämfört med den statistik vi tagit fram så är det relativt högt.

Men om det är orimligt högt går inte att säga. Det beror ju på hur stor arbetsbörda styrelsen förväntas ha osv. Som nybildad förening kan man ju anta att det finns en del att göra. Sen kan man ju ta med i avvägningen hur mycket styrelsen gör och hur mycket tjänster man köper in externt.
Men man bör även tänka på att det finns en risk med höga arvoden.

Risken är uppenbar att det leder till en fastlåsning där styrelsen blir så beroende av ersättningen att de till varje pris ser till att hålla sig kvar vid posten. Det bäddar inte för god förvaltning av huset. Motsatsen är naturligtvis att man inte får några kompetenta personer som är villiga att ta på sig styrelseuppdraget pga låg arvodering.Se mer: Vad är en rimlig nivå på styrelsearvodet?


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera