Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Brf Söderport - Håkan Malmer frågar:

En köpare har undersökningsplikt och en säljare har upplysningsplikt. Enligt information som gått ut till alla medlemmar ska föreningen besiktiga lägenheten när en medlem lämnar den.

En medlem har sålt sin lägenhet och vid besiktningen (gjord av Munters) har upptäckts en vattenskada.

Mot vem ska föreningen rikta kravet på att vattenskadan åtgärdas om - som i det här fallet - köparen inte gjort någon egen besiktning
och säljaren inte upplyst köparen om att föreningen besiktigar lägenheter vid överlåtelse.


Anders Gustavsson, LEX Advokatbyrå svarar:

Föreningen kan i detta fall rikta sina anspråk mot den som för tillfället är bostadsrättshavare.

För den händelse detta är en vattenskada och inte en vattenledningsskada så gäller huvudreglen i bostadsrättslagen 7 kap 12 § att bostadsrättshavaren ska hålla lägenheten i gott skick och är därmed skyldig att återställa ytskikt m.m. efter det att föreningen eventuellt reparerat/torkat ur de delar som ligger inom deras ansvarsomnråde enligt bostadsrättlagen 7 kap 4 § och föreningens stadgar.

När det sedan gäller den köprättsliga delen så får köparen rikta krav gentemot säljaren för sina återställandekostnader i form av begäran om prisavdrag etc. enligt köplagens regler.

För den händelse säljaren kände till besiktningen och tom resultatet så kan köparen hänvisa till upplysningsskyligheten i § 19 köplagen.

Omständigheterna i den köprättsliga delen framgår dock inte riktigt av frågan så det är svårt att ge ett fullgott och uttömmande svar i den delen.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera