Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

M. Isaksson frågar:

1. Kan en styrelse besluta vilka som som får deltaga vid stämma?

2. Kan en mötesordförande besluta om hur många MOTIONER hon skall ta upp vid stämma ?


Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar:

Nej, på bägge frågor.

1. Alla medlemmar har rätt att gå på stämma.

2. Alla medlemmar har rätt att lämna motioner och styrelsen är skyldig att ta med ärendet i kallelsen (förutsatt att motionen är inlämnad innan sista dag för motioner).

Svaret kan dock i vissa fall hållas mycket kort, Det kan tillexempel vara att det inte är en fråga för stämman – som årsavgiftens storlek, det kan vara en ständigt återkommande fråga från en viss medlem – då räcker det att kort konstatera att frågan redan avhandlats och att styrelsen inte har något ytterligare att anföra.

Men som sagt, alla inlämnade motioner ska upp på dagordningen.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera