Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Göthe Lennart Carlsson frågar:

Hej.
Jag undrar förra året 09 i slutet maj beslöts på årsmötet att en stadgeändring att antalet revisorer skulle ändras, från tre till två.

Ingenting mer har hänt men nu i kallelsen till årets stämma 25 maj finns det inklämt ett andra beslut om denna stadgeändring. I punkten efter skall revisorer väljas.

Kan ett andra beslut vänta så länge, kan det omedelbart på samma stämma tillämpas och välja enligt det beslutet.

Inga bilagor har medföljt kallelsen eller hänvisning till detta inte heller till byggnationer som kräver stämmobeslut.

För att göra det ytterligare komplicerat har en medlem inte kallats.


Erik Hörnkvist, Chefredaktör Bo bättre svarar:

Beslut om stadgeändring kan fattas på en stämma om alla medlemmar inklusive fullmakter är närvarande och alla är ense om ändringen. Att alla är närvarande förekommer sällan.

Därför finns det en hjälpregel som innebär att beslut fattas på två stämmor. På första stämman ska beslut fattas med absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av de avgivna rösterna. På den andra stämman ska minst två tredjedelar av de som röstar vara för ändringen.

Stadgeändringen ska alltid anges i kallelsen. Man får inte göra några ändringar i förslaget till nya stadgar mellan de två stämmorna.

Stadgarna gäller från registrering. Därför kan man göra valet av revisor med tillägget att det tillämpas från det att stadgarna har blivit registrerade hos PRV.

Om det verkligen är så att en medlem inte har kallats så måste stämman ogiltigförklaras.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera