Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Jan frågar:

Vi har precis haft vårt årsmöte, och vi är några som är mycket upprörda över hur årsmötesordföranden behandlade avgörande frågor. Den som fram till årsskiftet varit ordförande, är sedan några år tillbaka inte medlem. Något som vi som nyligen kommit in i föreningen påtalat är fel.

Vid mötets öppnande hade ordförande bett en person från Riksbyggen att sitta ordförande. Vi föreslog en annan person. Detta ställdes inte proposition på av riksbyggenrepresentanten, som då redan tagit över klubban.

Vid protester och krav på votering togs frågan upp igen men då av den icke valda ordföranden. Som konstaterade att rösterna utföll med 6 mot 6.

I detta personval avgjorde den icke valda ordföranden med sin utslagsröst till förmån för den andra gruppen dvs. valde sig själv till stämmoordförande. Dessutom godtogs den tidigare ordförandes röst, som inte längre var medlem.

I övrigt med många protester och yrkanden även i personfrågor gick inte att få gehör för , pgr arrogans och ohördhet.

Nu till frågor, vad gör vi? Kan årsmötet överklagas, och till vem?


Göran Olsson, Bostadsrättsorganisationen SBC svarar:

Det låter som man gjort många fel. Vid personval skall lotten avgöra vem som blivit vald. Den ickevalda ordföranden kan således inte alls avgöra utgången utan endast lotten.

Man kan klandra en föreningsstämma hos tingsrätten men om det skall vara någon mening med det måste det i princip finnas saker som fattats fel beslut om och som skulle blivit annorlunda om man gjort rätt.

Val av mötesordförande är väl tveksamt om det är en sådan omständighet. I den här föreningen låter det som många olagligheter med ickemedlemmar som ledamöter i styrelsen. Men det kanske inte är så.

Kanske sitter stiftaren kvar som medlem och då är man behörig. Det låter som det vore enklast att begära extra stämma för val av styrelse om man vill komma någonstans.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera