Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Per frågar:

Vad gäller när en ny medlem flyttar in och börjar ta bort väggar utan tillstånd? Vi har problem med en boende som säger att han anlitat en fackman och ska komma in med ritningar och ansökan om att få ta bort en bärande vägg.

Problemet är bara att han redan börjat bygga om och ta bort delar av en vägg. Vad gör vi?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärder som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar för avlopps-, värme-, gas- och vattenledningar eller annan väsentlig
förändring. Även större förändringar av annat slag som påverkar det historiska värdet eller bostadens karaktär kan kräva styrelsens tillstånd.

Om en boende redan påbörjat en renovering innan styrelsens gett sitt tillstånd kan styrelsen kräva att det som gjorts återställs. Det kan ibland krävas om det gjorts ingrepp i bärande väggar på ett icke fackmannamässigt sätt. Visar det sig däremot att allt gjorts på ett riktigt sätt och styrelsen bedömer att det finns anledning att ge tillstånd i efterhand behöver återställande naturligtvis inte ske. Så länge det inte uppstår påtaglig olägenhet eller
skada kan samtycke till förändring ges. Försök komma överens med bostadsrättshavaren.

Bra relationer med föreningens medlemmar innebär alltid i längden mindre arbete för styrelsen. Det är kanske bra om det sker mycket omflyttningar i huset att regelbundet gå ut med information om vad som får göras. Det gäller
att vara generös när det finns önskemål bland de boende i huset om att få göra ombyggnader som inte innebär påtaglig olägenhet eller skada.

En alltför nitisk inställning, där allt som kan förbjudas också förbjuds, kan leda till långa, trista konflikter eller att ombygggnader istället görs innan styrelsen eller utan att styrelsen gett sitt tillstånd. Det är i regel alltid ok att göra ändringar
som endast berör det som bostadsrättshavaren ändå har underhållsansvar för, byte av golv, nya ytskikt, renovering av badrum och kök samt ingrepp i vägg som inte är bärande.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera