Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

MVH Zara frågar:

Hej, sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening som vid årsmötet valde 6 personer till styrelsen, vi fördelade det på 4 ledamöter och 2 suppleanter. Sedan har det visat sig att en av ledamöterna pga sitt jobb inte kan sitta i styrelsen.

Eftersom vi upplevt att det är bra att vara många i styrelsen för att få jobbet gjort, vill vi välja in ytterligare en person, dvs att en av suppleanterna blir ledamot, och att en ny medlem tas in som suppleant för att vi ska vara 6 totalt. Är detta möjligt eller måste föreningsstämman välja även denna person eller kan vi besluta om detta själva?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Syftet med styrelsens suppleanter är att ersätta ledamot som fått förhinder, inte att ersätta ordinarie ledamot som begärt entledigande och därmed upphört vara styrelseledamot. Föreningsstämma krävs alltid för val av styrelseledamot eller suppleant.

Varje styrelseledamot kan när som helst begära entledigande och upphör då vara styrelseledamot. Om styrelsen därigenom upphör vara beslutsför krävs extra föreningsstämma för nyval. Då ni blir tre istället för fyra ordinarie ledamöter förutsätter jag att styrelsen fortfarande är beslutsför enligt stadgarna (så är det om stadgarna är "normala").

I ert fall förefaller det alltså inte vara någon akut kris varför ni torde kunna vänta med val av till styrelsen till nästa ordinarie föreningsstämma.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera