Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Mikael Lundholm frågar:

I samband med en skada på avloppssystemet i vintras filmades stammarna och då visade det sig att rötterna från grannens träd är på väg att skada våra stammar.

Trädet står alltså på grannens fastighet och nu vill vi ta upp frågan om att ta bort trädet med grannen. Har grannen en skyldighet att ta bort trädet och stå för kostnaden?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Ni har rätt att ta bort rötter som tränger in på fastigheten från annat område och medför olägenhet för er. Risk för inträngning i avloppsrör utgör sådan olägenhet som ger er rätt att ta bort rötterna.

Grannen skall beredas tillfälle att själv utföra åtgärden om den kan befaras medföra skada för honom, vilket ofta är fallet. Skriv alltså först ett välformulerat brev när ni ber grannen ta bort rötterna själv och ange att ni annars efter viss tid gör det själva.

För det fall inträngande rötter har förorsakat skadan kan ni ha rätt till skadestånd motsvarande reparationskostnaden.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera