Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Stefan frågar:

Jag bor i en bostadsrättsförening och har problem med en granne som röker.
Hon röker inne i sin lägenhet och röken kommer in i min lägenhet via ventilationen och genom golvet. Detta gör att jag och mina barn inte mår bra. Har pratat med grannen och det blir bättre ett tag men efter ett tag är det samma visa igen, har pratat med styrelsen som har pratat med henne och då har det tillfälligt blivit bättre.

Om en person inte lyssnar eller bryr sig om vad jag eller styrelsen säger att vi känner rök lukt och mår dåligt. Hon erkänner att hon röker inne. Vad kan jag göra mera som granne och vad kan styrelsen göra ?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Du har redan försökt, utan framgång, att vädja till grannen. Det är annars den mest verkningsfulla vägen och den kan med fördel kombineras med medlingsmöte med styrelsen, dig och grannen om inte det är prövat redan.

Du kan be föreningen vidta åtgärder för att hindra rök nå dig genom ventilationen. Om föreningen är ovillig att ta i frågan kan du begära medling i hyresnämnden varvid ett klokt hyresråd och en klok nämnd kan söka få föreningen förstå att den bör vidta möjliga åtgärder.

Det är tänkbart att det inte är möjligt att vidta åtgärder som hindrar röken att nå dig på andra vägar genom den sannolikt otäta huskroppen. Om störningarna är mycket svåra är det möjligt att du har rätt till nedsättning av årsavgiften m m för det fall föreningen efter tillsägelse underlåter att vidta relevanta åtgärder.

Rätt till sådan nedsättning kräver dock rättslig prövning. Du kan inte bara låta bli att betala del av avgiften, då kan du bli uppsagd och tvingas avflytta.

Föreningen kan i teorin i synnerligen svåra fall efter rättelseanmodan säga upp störande bostadsrättshavaren men det är osäkert om sådan uppsägning vid rättslig prövning kan leda till att störande bostadsrättshavares lägenhet förverkas och han eller hon förpliktas avflytta.

Om grunden för uppsägning av rätten betraktas som ringa leder inte uppsägningen till förverkande utan blir istället utan verkan, föreningen förlorar tvisten och förpliktas att betala den störande bostadsrättshavarens rättegångskostnader.

Styrelsen avgör om rättsliga åtgärder skall vidtas eller inte och du kan inte tvinga styrelsen till att besluta som du tycker. I samtliga de fall jag sett har det trots allvarliga störningar inte varit meningsfullt med åtgärder för förverkande.
Du kan även vända dig till din kommuns miljö- och hälsovårdsnämnd.

Det kan eventuell, om störningarna är mycket allvarliga, resultera i att fastighetsägaren (bostadsrättsföreningen) föreläggs att vid vite göra något åt problemet. Det finns möjlighet att rikta vite mot felande nyttjanderättshavare (rökande grannen) men förelägganden brukar istället riktas mot fastighetsägaren. Om föreningen saknar fysisk och rättslig möjlighet att göra något åt problemet drabbas föreningen av viten till ingen nytta och föreningens ekonomi belastas i onödan.

Vilket i sin tur kan resultera i högre månadsavgift för dig och alla dina grannar. Om inte vädjan till grannen räcker och om inte föreningen kan eller vill göra något är oftast den effektivaste åtgärden för att få slut på problemet att helt enkelt flytta till lägenhet som inte är störd av rök.

Alternativt uthärda röken. Med detta vill jag ha sagt att de rättsliga möjligheter som finns tar tid, kan kosta mycket pengar, kan orsaka svåra och obehagliga konflikter och sannolikheten att de alls hjälper är i liknande fall inte stor.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera