Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

ordf kj frågar:

Har en fråga om försäljning av lokal. Den har varit uthyrd för affärsverksamet men det är svårt att få hyresgäster. Däremot kommer det vara lätt att sälja lokalen som lägenhet, efter att de gjorts om till lägenhet.

Vi tänker sälja lokalen till ett företag som bygger om lokalen till lägenhet och säljer den som sådan. Måste en stämma besluta om försäljningen fast det inte står något om det i våra stadgar (vad jag kan se)? Finns det några hinder i övrigt för ett sådant förfarande?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Jag förstår att ni tänkt bygga om lokalen till bostadslägenheter och upplåta dessa med bostadsrätt. Styrelsen fattar beslut om upplåtelse av bostadsrätter och fastställer insats och upplåtelseavgift.

Insatsen skall vara beräknad på motsvarande sätt som redan upplåtna bostadsrätter och upplåtelseavgiften sätts så att den motsvarar mellanskillnaden mellan insatsen och "rätt" pris.

Styrelsen är skyldig att vårda föreningens angelägenheter på bästa sätt. Det innebär i detta fall bland annat att det pris som sätts skall vara affärsmässigt rätt.

Jag nämnder detta inte för er utan för att det förekommer att styrelser av oförstånd och på grund av korruption säljer föreningens tillgångar till underpris. Om styrelsen beslutar om upplåtelse som innebär att föreningen erhåller mindre än marknadspris har styrelsen tillfogat föreningen en skada motsvarande mellanskillnaden och kan efter rättslig prövning fastställas vara personligen skadeståndsskyldiga för den skada föreningen lidit.

Det kan även vara ett brott att frånhända föreningen tillgångar till underpris. Prissättningen MÅSTE vara marknadsmässig. Bostadsrätterna måste utbjudas på marknaden till högstbjudande.

Var och en kan förstå att om man bara har en tänkbar köpare, sedan tar in önskade värderingar som bekräftar vad man kommit överens om med den köparen, så kan man skapa sken av marknadsmässigt pris samtidigt som man ändå upplåter till underpris.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera