Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Peter Brogstam frågar:

Jag är nybliven styrelseledamot, och blev dessutom ordförande, i en bostadsrättsförening. Jag undrar om styrelseprotokollen som skrivs vid varje styrelsemöte är sekretessbelagda eller om vem som helst inom föreningen har rätt att ta del av dessa?

Har varit på "styrelsekurs" och där sade man att det var sekretess på dessa. Men en del säger att det är offentligt. Vad gäller, vad säger lagen? Har försökt att söka på nätet, men jag hittar inga 100 procentiga uppgifter.


Karin Rutström - Redaktör Bo Bättre svarar:

Ja det stämmer, dvs medlemmar har inte rätt att kräva att få ta del av styrelseprotokollen såvida det inte står något annat i era stadgar. Däremot om ett styrelsebeslut gäller eller påverkar en medlem har denne rätt att få ta del av beslutet.

För att slippa att de uppstår misstro när en medlem hör av sig och vill ha ut styrelse protokoll är det bra att fråga vad det är de önskar information kring. Ge medlemmen sedan en sammanfattning av vilket beslut styrelsen tagit i den aktuella frågan.

Att bygga upp förtroende och informera medlemmarna på ett bra sätt är viktigt. Det sparar också styrelsen mycket tid och arbete.Se mer: Information till medlemmar


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera