Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Frågande... frågar:

I min föreningen har de som har de största lägenheterna upp till 6 gånger så stor rösträtt som de som har de små lägenheterna. Några få medlemmar har tillsammans absolut majoritet i förhållande till mycket fler medlemmar med mindre lägenheter.

Vi har försökt göra något åt detta genom att ge in motion till årsstämman men den motionen har inte haft någon chans till framgång då de som har stor rösträtt inte vill förlora sin makt att bestämma över oss andra. En jurist som föreningen anlitat säger att det är korrekt att ha så olika rösträtt. Är det sant?


Karin Rutström - Redaktör Bo Bättre svarar:

Min bedömning är att situationen är i strid med bostadsrättslagen.

Spontant utbrister jag också att det torde vara i strid med de grundläggande demokratiska värderingarna som utgör det kitt som håller ihop vårt samhälle.

Jag tycker det är märkligt att bolagsverket låtit sådana stadgar registreras. Ni bör anlita en advokat eller annat kunnigt ombud för att dels bedöma situationen och dels för att söka tvinga fram en förändring genom rättsliga åtgärder.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera