Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Jane Bergstedt frågar:

Min fråga rör alltså vad man skriver i stadgarna kring kostnader för underhåll och renovering av nyuppsatta balkonger för att de som valt att inte ha balkong inte ska behöva stå för det underhållet. Hos oss föreslås nu att det ska stå att som äger/har en balkong står för det INRE underhållet, dvs måla och laga balkongräcke plus trätrall, vilket innebär att den dag vi behöver göra något åt själva balkongen och fästena i väggen vilket är de stora kostnaderna nu ska bekostas av alla.

Vi är fyra som inte har balkong av 16, vilket innebär 25 procent av kostnaderna. Enligt bolagsverket måste en debitering av medel till en balkongfond, som uppenbarligen är fullt möjligt att inrätta, läggas på avgiften (kunna hänföras till avgiften). Men kan inte ta ut någon extra avgift, juridiskt hårklyveri för mig.

Det jag undrar över är alltså hur jag ska föreslå att man skriver i stadgarna?
Hur man inrättar en fond, antar att det också kräver beslut på en stämma?

Hur man beräknar avsättning till fonden, alltså när man kan tänka sig att behoven uppstår, livslängd på balkongen och utifrån det beräkna en lämplig avgift per månad. (Har hört om en förening där den som äger/har en balkong betalar 50 kr i månaden exempelvis, hoppas få svar från dem också.)

Sedan är risken ändå att motionen blir nedröstad, om inte annat för att det går prestige i frågan från styrelsens sida, de har dessutom i dagsläget balkong alla fyra! För mig handlar det både om pengar och moral! Jag satt ordförande när balkongerna sattes upp och var noga med att föra in en passus i stadgarna om detta, men nu föreslås alltså att denna tas bort för att alla ska vara med och betala.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Lämpligen anpassas andelstalen så att de motsvarar de kostnader (och amorteringar) som belöper på respektive lägenhet. Styrelsen kan ta hjälp av konsult som kan beräkna den långsiktiga underhållskostnaden för balkongerna.

Därefter kan andelstalen anpassas så att de tar höjd för denna långsiktiga kostnad. Förutsätter i svaret att stadgarna har andelstal som beräkningsgrund. Juridisk hjälp lär behövas.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera