Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Ingemar frågar:

Jag heter Ingemar och är ny ordförande i vår bostadsrättsförening. På en tidigare års stämma beslutades det att man skall ta ut en deponi avgift för städdagen som betalas in på April månads faktura och om man medverkar på städdagen i Maj månad får man tillbaka deponi avgiften på Juni fakturan !
De som inte är med på städdagen får inte tillbaka depositionsavgiften.
Är detta förfaringssätt sätt rätt?
Kan någon vägra betala deponi avgiften?
Kan man driva in depositionsavgiften ?
Kan vi i sådant fall kan ta ut en extra faktura avgift om någon inte betalar?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Föreningen får inte ålägga medlem att utföra ”yttre underhåll” och får inte heller ta ut ”deponi avgift” eller annan avgift som inte framgår av stadgarna. Nämnas bör att om aktuell avgift tas in i stadgarna så vore den ändå olovlig, eftersom den ytterst sammanhänger med utförande av yttre underhåll.

Städdagar är och förblir frivilliga, tvång får inte användas. Det är småaktigt och dumt att försöka använda negativa incitament, som dessutom är olovliga, när det istället är möjligt att använda positiva incitament.

Det finns rikliga möjligheter för föreningen att uppmuntra till deltagande. Var uppfinningsrika. Gör tillställningen trevlig och populär. När föreningen i sina stadgar att sociala aktiviteter skall främjas el liknande får föreningsgemensamma medel användas inom vettiga gränser just för att främja den sociala aktiviteten ”städdag”, t ex genom att bjuda på grillning el dylikt. Alla aktiviteter måste självklart vara öppna för alla föreningsmedlemmar och deras familjer, även de som inte städar.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera