Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Medlem frågar:

Kan en person som är straffad, sitta med i en styrelse för en Ekonomisk Förening.

Om ej vilka förseelser?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

En styrelseledamot bör vara helt oförvitlig och i alla relevanta avseenden pålitlig.

Frågan är således snarare om medlemmarna med vetskap om tidigare straff önskar välja viss medlem till styrelsen, som ju har tillgång till föreningens avsevärda ekonomiska resurser.

En eller annan trafikförseelse kan medlemmarna eventuellt uppfatta som acceptabelt men knappas olika former av ekonomiskt relaterad brottslighet eller någon typ av grövre brottslighet.

Den som vill ställa upp för val utan att informera om sin historik i aktuellt avseende är helt olämplig, man måste kunna lita på styrelseledamöterna och det är svårt att kunna lita på den som döljer sin bakgrund. Om personen däremot informerar om sin bakgrund och stämman ändå väljer in personen i styrelsen utgör ev tidigare straff inget hinder.

Det kan naturligtvis ändå finnas andra hinder som kan ha koppling till tidigare straff, som t ex at personen är belagd med näringsförbud eller är i konkurs.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera