Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Elin frågar:

Min sambo och jag har precis flyttat till en bostadsrätt, ett renoveringsobjekt där kök och badrum är 15 år. Lägenheten är i allmänt dåligt skick. Vi var självklart medvetna om detta när vi köpte lägenheten. Innan vi bestämde oss tog vi kontakt med styrelsen för att diskutera våra ombyggnadsplaner.

Vi blev då varse om att föreningen inte uppskattar ombyggnationer och blev informerade om att man skulle komma att försvåra för oss om vi försökte oss på större renoveringar. Vi granskade även stadgarna noga för att säkerställa att inget där angavs som skulle kunna förhindra renoveringar.

Både jag och min sambo jobbar heltid men är händiga så vi planerar att renovera ytskikten själva. Då ingen särskild tid anges i stadgarna har vi renoverat mellan ca 18:00 och 20:00. Men häromdagen blev vi av en styrelsemedlem upplysta om att det finns särskilda ordningsregler i ett separat dokument som säger att renoveringsarbeten endast får göras 9-17, i praktiken innebär det att det är helt omöjligt för oss att renovera. Vad gäller i detta fall?


Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar:

Frågor om tider och när det ska vara tyst i huset handlar om sunt förnuft. Man får inte störa sina grannar oavsett tid på dygnet. Vanligtvis sker en renovering sker under en begränsad tid och en del störande ljud är i ofrånkomliga.

Om det finns ordningsföreskrifter som är tagna av årsstämman gör styrelsen rätt i att upplysa er om dessa men dessa fungerar endast som rekommendationer. Det finns inget i lagen som säger att man kan bli vräkt om man inte följer dessa.

Man kan i princip renovera vilka tider man vill. Styrelsen får inte använda några sanktioner för att hindra er. Men det är viktigt att tänka på att det är olämpligt att slipa, borra i flera timmar utan uppehåll eller göra sådant som kan vara störande tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

Ett sätt att slippa konflikter är att prata med grannarna och visa hänsyn. Kanske genom att sätta upp en lapp i porten och informera om vilka tider man tänker slipa eller borra. Ibland komma överens om att göra ett uppehåll med slipmaskinen eller bankandet då grannen exempelvis har middagsgäster eller någon absolut behöver en lugn kväll.

Man behöver inte heller behöver styrelsens tillstånd för att renovera ytskikten i lägenheten om man som bostadsrättshavare ansvarar för dessa. Däremot behövs det tillstånd för att göra ingrepp i en bärande konstruktion (bärande vägg), ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får dock inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera