Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Tacksam för svar frågar:

Jag sitter i valberedningen för en brf med över 100 bostadsrätter. Styrelsen består av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Det är antalet som anges i föreningens stadgar.

Nu vill styrelsen utöka antalet till 9 ledamöter och 3 suppleanter, för att öka styrelsens kompetens och arbetsbelastning. Vad säger bostadsrättslagen om antalet styrelseledamöter och suppleanter? Givetvis måste i så fall föreningens stadgar ändras.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Enligt lagen om ekonomiska föreningar, 6 kapitlet 1§ ska styrelsen bestå av minst tre ledamöter. Det finns inte något lagligt hinder för att ändra stadgarna och utöka antalet till nio ledamöter.

Men det kan ibland vara olämpligt att ha en för stor styrelse. Risken är att samarbete, sekretess, effektivitet och professionalism blir lidande. Fem är vanligtvis ett bra antal, sju eller fler fungerar oftast sämre. Om arbetsbelastningen är hög med 7 ledamöter kan det vara så att styrelsen arbetar ineffektivt.

Tänk på att styrelsen ska fokusera endast på sådant som tillhör deras uppgifter. Det finns inget hinder att delegera utförande av arbeten till personer utanför styrelsen. Extern förvaltning är att rekommendera om arbetsbördan är för tung och tidskrävande.Se mer: Fakta, lagar och fördjupning


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera