Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Erika frågar:

Om styrelsen har besiktigat alla lägenheter för fuktskador (kök och badrum) med hjälp av extern part, är styrelsen skyldig att informera varje enskild medlem om utfallet?

Exempelvis att fuktskada påvisats i dennes lägenhet, alternativt hur många lägenheter totalt sett som påvisat fuktskada.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Det är viktigt att veta att föreningen har rätt till tillträde för att utföra arbete som de ansvarar för. Om undersökningen leder till att man kan konstatera problem i lägenheten bör bostadsrättshavaren självklart informeras.

Underlåtelse att informera om sådana problem kan få allvarliga konsekvenser. Det är dessutom illojalt mot bostadsrättshavaren att undanhålla information som kan ha betydelse för bostadsrättshavarens planering av underhåll och reparationer i lägenheten.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera