Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

B. Lindström frågar:

Jag skulle vilja veta om det finns en lagparagraf som säger att bostadsrättsföreningens styrelse skall tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. Enligt en folder som HSB upprättat om styrelsen arbetsuppgifter skall en sådan paragraf finnas.Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar:

Det du söker är nog den formulering som finns i inledningen till Lagen om ekonomiska föreningar. Det är förstås en lag som bostadsrättsföreningens styrelse är skyldiga att följa.

Så här står det i lagtexten i 1 kapitlet, 1§:
En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar
1. som konsumenter eller andra förbrukare,
2. som leverantörer,
3. med egen arbetsinsats,
4. genom att begagna föreningens tjänster, eller
5. på annat liknande sätt.Se mer: Lagar för Brf och dess medlemmar


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera