Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Bekymrad frågar:

Var går gränsen för hur långt man får släppa underhållet av sin lägenhet? Vi har en boende i vår förening som inte gjort något åt sin lägenhet sedan den byggdes för över 50 år sedan.

Det bristande underhållet plus att det inte städats på säkert 10 år gör lägenheten till en sanitär olägenhet. Kan man beordra en renovering? Om så är fallet, vad gör man om han vägrar? Kan man avhysa en boende på grund av ovanstående?


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Jag förstår bekymret men råder er ändå att fundera lite över hur ni ska gå tillväga. Det är viktigt att respektera människors rätt till hemfrid. Tvång genom rättsliga åtgärder ska man undvika såvida det inte är absolut nödvändigt. Försök prata med vederbörande.

Om det finns behov hjälp denne att få stöd och hjälp av socialförvaltningen. Enligt lagen är bostadsrättshavare skyldiga att hålla lägenheten i gott skick. Om lägenheten vanvårdas och det uppstår men för föreningen eller andra kan föreningen efter rättelseanmodan säga upp bostadsrättshavaren på grund av förverkande.

I det aktuella fallet där personen inte skött städning under 10 år kan det vara så illa att det föreligger olägenheter för människors hälsa. Då kan anledning finnas, i vart fall till rättelseanmodan. Men att lägenheten inte renoverats på 50 år betyder inte helt säkert att det kan vara till men för andra - det beror på hur lägenheten används.

Exempelvis kan bristfälligt våtrum kompenseras av beteende som inte orsakar vattenskador.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera