Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Lisa frågar:

Kan en av föreningsstämman vald revisor adjungeras till styrelsen för uppdraget att ta in offerter?

Vem granskar/kontrollerar att de valda revisorerna fullgör sina uppdrag så som stadgarna föreskriver? Och vart vänder man sig mig för att få hjälp, om de inte fullföljt sina åtaganden korrekt?
Tacksam för hjälp, gärna så snart som möjligt.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Det är extremt olämpligt att den förtroendevalde revisorn får uppdraget att ta in offerter. Sådant uppdrag kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet.

Föreningens revisor svarar inför föreningsstämman. Föreligger det behov kan en minoritet av medlemmarna begära att en medrevisor eller granskare för särskild granskning utses.

Det är svårt att ge ett bra svar frågan är för komplex, vilket gör att det svar du nu fått endast skrapar på ytan. Tror det är bättre att du tar kontakt med en advokat eller annan jurist som är specialiserad inom rättsområdet.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera