Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

Anita frågar:

Vem föreslår arvode till styrelsen? Jag undrar också vem som föreslår en höjning av arvodet, det kan väl knappast styrelsen göra själv. Jag sitter i valberedningen i en bostadsrätt och det finns de som säger att valberedningen ska föreslå det.


Karin Rutström Redaktör, Bo bättre svarar:

Styrelsens och den förtroendevalde revisorns arvoden beslutas på den ordinarie föreningsstämman. Fördelningen görs lämpligen på styrelsens konstituerande möte, men det är inget krav. Man får dock inte betala ut ersättning utöver vad som beslutats av stämman.

Det är olämpligt att styrelsen ger styrelseledamöter uppdrag mot ersättning utanför det egentliga styrelsearbetet. När det gäller din andra fråga har du hört alldeles rätt. Så här säger advokat Jörn Liljeström:

"Det brukliga är att den valberedning som stämman utsett för att vaska förslag på lämpliga styrelseledamöter också lägger förslag på vad styrelsearvodet skall vara."Se mer: Vad är en rimlig nivå på styrelsearvodet?


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera