Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Experter svarar på dina frågor

MVH Dennis Gullberg frågar:

Snöskador och råttor.

1. Jag bor i en bostadsrättsförening. Under vintern hade jag oturen att snö från hustaket lossade som sedan landade på min bil. Fick lämna in den för byte av motorhuv med en självrisk på 3000:-.

Jag undrar strikt juridiskt om det är så att jag ska stå denna kostnad eller om bostadsrättsföreningen skall göra det? Ordföranden menar att jag ska stå denna kostnad själv. Förra vintern lossade snö från taket på motsatta sida taket o förstörde då balkongräcken - denna kostnad stod föreningen för.

2. En granne som bor i samma förening fick in råttor genom ventilen vilka senare tuggade sig igenom kläder o ellledningar - det visade sig att det fattades nät för ventilen så råttorna kunde tränga sig in genom spjälorna - vem är skyldig att betala för detta - föreningen eller bostadsrättsinnehavaren?

Om det finns svar på dessa frågor, önskar jag få hänvisning i lagtext eller ngn dom som är prejudicerande.


Jörn Liljeström, LEX Advokatbyrå svarar:

Hej du ställer mycket bra frågor men de är tyvärr lite för omfattande. Det gör att det Inte är lätt att lämna den typen svar som vi erbjuder inom det här forumet.

Utan att lämna referens till lagtext vad gäller fastighetsägare ansvar, ange rättsfall eller presentera annan rättsutredning kan jag ändå ge min kortfattade bedömning av respektive problemområde: I normalfallet bär fastighetsägaren (dvs Bostadsrättsföreningen) ett närmast strikt ansvar för skador av denna typ.

Föreningen ansvarar för att hålla huset i gott skick. Från det ansvaret undantas vad bostadsrättshavaren ansvarar för. Den aktuella funktionen är föreningens ansvar utanför lägenheten och inne i lägenheten om föreningen installerat den och den tjänar fler än en lägenhet. Om aktuell ventil endast tjänar en lägenhet måste man kontrollera stadgarna då bostadsrättshavarens ansvar kan ha inskränkts där.

Beroende på hur ventilen ser ut, vem som installerat den och vad som står i stadgarna kan föreningen framöver anses skyldig att se till att nät finns framför alla motsvarande ventiler i huset. Innan råttproblemet var känt torde dock sådan skyldighet inte ha funnits varför rätt till skadestånd då inte heller kan föreligga, föreningen kan anses försumlig först när föreningen känt till eller bort känna till problemet och ändå underlåtit att göra något åt det.

Jfr 7 kap 2, 4 och 12 §§ i bostadsrättslagen samt föreningens stadgar.


© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera