Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Vad är en rimlig nivå på styrelsearvodet?

Många frågar efter hur stort styrelsearvodet skall vara. Styrelsearvodet brukar utgå med ett fast belopp per år som skall delas inom styrelsen. Det är sällan som arvode betalas ut på "löpande räkning". Detta kan dock bli aktuellt vid större projekt t ex vid ombyggnad. Vid ombyggnads- projekt uppstår en speciell situation där styrelsen kan behöva lägga ner mycket extra tid.

Detta är en kostnad som bör inräknas i projektet. Tänk på att alla arvode och ersättningar till styrelsen skall beslutas av föreningsstämman.

Observera att arbetsgivaravgifter tillkommer på alla arvode.
Det är endast utbelning < 1000 kronor per år och person som är fritt från arbetsgivareavgifter.


Så gör vi - tre föreningar berättar


Brf Farmen i Täby med 866 lägenheter
Totalt arvode: 397 000 kronor - 7 ordinarie ledamöter, 2 suppleanter
Ordförande Stefan Wångstedt:
– Det är rätt bra betalt, men så är det en stor förening också. Fast om man räknar det som timpenning är det rätt dåligt betalt. Vissa tycker att det är hutlöst mycket, andra alldeles för dåligt betalt. Men så är det väl alltid. Vi får ett basbelopp per styrelsemedlem att fördela internt. Att det är så bygger nog mest på gammal tradition.

Riksbyggens brf Blå staden i Göteborg med 881 lägenheter
Totalt arvode: 188 000 kronor - 5 ordinarie ledamöter, 5 suppleanter
Vice ordförande Bengt Bivall:
– Det är väldigt enkelt! Arvodets storlek bygger på den av intresseföreningen (ett samverkansorgan för Riksbyggenföreningar) utförda rekommendationen. Arvodets storlek baseras på det antal enheter som en bostadsrättsförening består av.

Varje lägenhet är en enhet, antalet garageplatser och parkeringsplatser läggs samman på visst sätt, exempelvis räknas tre garageplatser som en enhet.

Brf Trasten 13 i Stockholm med 31 lägenheter
Arvode: möjlighet att ta ut 1 000 kronor/lägenhet, 5 ordinarie ledamöter, 3 suppleanter
Ordförande Aase Smedler:
– Arvodet togs bort när vi hamnade i en besvärlig ekonomisk sits på grund av att lokaler stod outhyrda. Men på senaste årsmötet återinfördes möjligheten. Vi tittade på den undersökning som SBC gjort där medelarvodet ligger på 1 000 kronor per lägenhet. Årsmötet beslutade att gå på den linjen.

När man lägger till de sociala avgifterna hamnar vi då ungefär på ett basbelopp. Styrelsen beslutar själva hur summan ska fördelas. Jag hoppas att det återinförda arvodet ska ge alla en möjlighet att göra en insats i styrelsearbetet. Det är tyvärr ganska svårt att rekrytera.


Fördelning enligt basbelopp

Ordförande 11 000 kr
Sekreterare 9 000 kr
Kassör 9 000 kr
Ledamot 1 5 300 kr
Ledamot 2 5 300 kr
Många föreningar knyter styrelsearvodet till basbeloppet. Exempel: 1 basbelopp för inbördes fördelning.

» Mer om basbelopp


Uträkning enligt vår mall

Använd vår mall så kan ni få fram en rimlig nivå. De värde som i förväg givits skall endast ses som ett förslag. Diskutera detta i styrelsen och upprätta efter era förutsättningar. Läs mer i vägledningen nedan.

Den fasta delen kan ses som en slags premie för att ingå i och upprätthålla uppdraget. Nivån kan alltid diskuteras, vi har gett ett förslag. Själva ansvarsförsäkringen skall ingå i er fastighetsförsäkring. Kontrollera att den också gör detta samt dess villkor.

Den rörliga delen avser faktiskt nedlagd tid till en viss timpeng. Timpengen kan fås genom att ta en relevant månadslön och dela med 160. Nedlagd tid avser tid vid styrelsemöte samt nedlagd tid däremellan. Detta får bli en uppskattning.

» Beräkna styrelsearvode

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera