Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Så lyckas ni med årsstämman

Bostadsrättsjuridik - Göran Olsson, jurist, tidigare vd för bostadsrättsorganisationen SBC

Lägg ner krut på kallelsen och undvik styrelseledamöter i ordföranderollen. Det är Göran Olssons, SBC, bästa tips för en lyckad årsstämma.

– Många föreningar underskattar årsstämmans betydelse, anser Göran Olsson, som under åren hunnit svinga ordförandeklubban på åtskilliga stämmor. – Stämman är ju styrelsens ”examensdag” och den bör man satsa på. Till att börja med gäller det att åstadkomma en ordentlig kallelse med bifogade beslutsunderlag, valberedningens förslag, en tydlig ekonomisk redogörelse etcetera, så att stämmodeltagarna kan komma väl förberedda.

– Redan i kallelsen kan man utläsa om medlemmarna behandlas med den respekt som sig bör, menar Göran Olsson. Det syndas på många håll när det gäller att skicka ut valberedningens förslag till exempel.
– Jag slår också gärna ett extra slag för långa och utförliga årsredovisningar så att man kan följa föreningens utveckling över tid. De är mycket betydelsefulla för att man ska kunna göra sig en bild av föreningen, inte minst vid försäljning.

Dessutom är det så att med en genomarbetad och komplett kallelse är det svårare att klaga i efterhand över att det fattats beslut som man inte anser sig fått information om. Göran Olsson förordar en formell yttre inramning vid stämman. Gärna biosittning, där stämmans ordförande och sekreterare kan sitta vid ett eget bord och styrelsen placeras längst fram. Sitter stämmoordföranden tillsammans med styrelsen ges lätt intrycket att de tar styrelsens parti. Det är också värt att kontrollera att akustiken i lokalen är bra, att eventuella mikrofoner fungerar och att avprickning av deltagare planeras så att den kan ske utan köbildning.

– Givetvis spelar föreningens storlek roll, men årsstämmor i någons vardagsrum eller i dåliga källarlokaler bör absolut undvikas. Det får gärna vara en lättsam stämning, men inte alltför avslappnad. Det kan slå tillbaka i efterhand, är Göran Olssons erfarenhet. Inte heller är det någon bra idé att någon i styrelsen är mötesordförande, enligt Göran Olsson:
– Ordföranden ska representera medlemmarna – inte styrelsen – på stämman. Styrelsen ska ju stå till svars för sina insatser. Det blir lätt obalans på mötet och det kan bli konflikter när ordföranden har egna intressen att försvara.

Idealiskt är om någon medlem i föreningen vill och kan ta på sig ordföranderollen, tycker Göran Olsson. Näst bäst är att anlita en extern ordförande. – Det är stor efterfrågan på våra tjänster som stämmoordförande. Tyvärr räcker vi inte riktigt till, beklagar han. När det är känsliga frågor på dagordningen kan det vara en extra fördel att ha en extern ordförande som är neutral i sakfrågan. En utomstående ordförande kan också ha lättare att vara lite auktoritär och hålla mötesdisciplinen när känslorna svallar, och påminna om att ingen mötesdeltagare vare sig har obegränsad rätt att prata eller rätt att vara oförskämd.
– För det mesta är det faktiskt väldigt kul att leda en årsstämma, hävdar Göran Olsson, som tycker att fler borde anta utmaningen. Och efter en effektiv och koncentrerad stämma är lite extra förtäring uppskattad.

– Vi brukar säga att hellre italiensk buffé och ett glas vin – efter mötet – än kaffe och torr bulle. Det är bara så att det lockar fler om man bjuder på något lite extra, säger Göran Olsson som också tror att ett intressant föredrag eller gästtalare kan locka fler stämmodeltagare.

– Men det som drar mest är förstås stora viktiga frågor, stambyten och sånt som folk har olika uppfattning om och som talas om bland grannarna både före och efter mötet. Göran Olsson tycker att ett rimligt mål är att åtminstone 75 procent av medlemmarna deltar vid stämman. Efter att ha bevistat hundratals stämmor är det en som han minns speciellt:
– Det finns en förening i Hjorthagen i Stockholm som består av gamla arbetarbostäder som ursprungligen byggdes för dem som arbetade vid gasklockorna i området. Många gamla bor fortfarande kvar i föreningen och stämman inleddes med att man släckte ner i lokalen, tände ett ljus och läste upp vilka som gått bort i området sedan förra mötet. Och så hade man en tyst minut, en liten minnesstund. Först blev jag paff, men sedan tyckte jag att det var en fin tradition.

Experttipsen för en lyckad stämma

1. Se till att en genomarbetad och komplett kallelse skickas ut i god tid.
2. Satsa på en formell inramning.
3. Anlita en extern ordförande.
4. Håll mötesordning och ordningsregler.
5. Bjud på trevlig förtäring – när mötet avslutats.
6. Överraska med ett intressant anförande/gästtalare.

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera