Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Information till medlemmar

Styrelsens arbete är oftas osynligt för den enskilde medlemmen och därför kan konflikter ibland uppstå mellan styrelsen och enskilda medlemmar. Många frågetecken kan enkelt försvinna genom tydlig information till medlemmarna.

I många bostadsrättsföreningar uppstår en "vi och dom" känsla där styrelsen kan uppfattas som främmande och inte arbeta för föreningen och dess medlemmar. Det kan även vara så att styrelsen fjärmar sig och blir en egen "ö" inom sin egen bostadsrättsförening. Det är viktigt att komma ihåg att styrelsemedlemmar fortfarande är boende och medlemmar i föreningen.

Några enkla tips!
  • Håll informationen kort - hänvisa till styrelsen om någon medlem vill veta mer
  • Använd ett lätt språk - undvik termer och myndig text
  • Skicka ut information till medlemmarna även om det inte finns något att skriva om

När skall vi informera?

En bra grund är att göra minst fyra utskick per år till de boende. Man kan enkelt ha informationsnytt som innehåller t.ex. välkomnande av nya medlemmar, kort om föreningens ekonomi, kommande styrelsemöten, information om gemensamma aktiviteter samt information om pågående projekt. Ibland kan det även vara lämpligt att ta med uppmaningar att medlemmarna skall se till att dörrar hålls stängda och låsta eller att tvättstugan kan hållas lite renare och snyggare.

Vad kan medlemmen kräva?

Styrelsen har inga skyldigheter enligt lag att informera om den löpande verksamheten. Dock är det god sed att alltid se till att medlemmarna får fortlöpande information.

Enligt vår uppfattning vinner en styrelse på att vara öppen och regelbundet informera om de olika aktivitetera i föreningen.

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera