Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
 Styrelsens roller och ansvar
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
  - Beräkna styrelsearvode
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Att välja styrelse i en bostadsrättsförening

När en styrelsemedlem skall väljas måste valberedningen börja arbeta.

- Vem har visat intresse för att delta i styrelsearbetet?
- Vilken kunskap kan vara bra att få in i styrelsen?

Finns det ingen valberedning får styrelsen agera som sådan. De har ju intresse av att få in en kollega som fungerar i gruppen. Ibland hjälper de föreningsvalda revisorerna till i denna process.

Det förekommer dock att inget förberedande arbete görs innan föreningsstämman vilket inte är bra. Detta kan innebära att en medlem, som enbart kommer till stämman för att lyssna, kan blir invald i styrelsen utan att ha blivit tillfrågad. Visst det kan bli bra i slutändan men vi rekommenderar att den processen sköts något mer systematiskt.Ta vara på den kompetens som finns i föreningen

Tänk dig en styrelse som har följande konstellation:
- En jurist
- En byggnadsingenjör
- En civilekonom
- En samhällsvetare
- En entreprenör

Tänk dig vilken erfarenhetsbank denna styrelse innehar och som kommer föreningen till godo. Allt fler föreningar tar också vara på denna möjlighet. Ta reda på vilken kompetens som finns bland medlemmarna och ta till vara på denna vid kommande styrelseval.

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera