Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
 Styrelseguiden
 Experter svarar på dina frågor
 Styrelsens roller och ansvar
  - Att välja styrelse
  - Styrelsearvode
  - Styrelsearvode i 200 Brf:er
 Styrelseskolan
 Litteratur - föreningen bibliotek
 Tjänster och produkter


Beräkna styrelsearvode

Befattning Fast del   Rörlig kr/h   Antal timmar   Total
Ordförande + * = 0:- 
Vice ordförande + * = 0:- 
Sekreterare + * = 0:- 
Kassör + * = 0:- 
Ledamot 1 + * = 0:- 
Ledamot 2 + * = 0:- 
Ledamot 3 + * = 0:- 
Suppleant 1 + * = 0:- 
Suppleant 2 + * = 0:- 
Suppleant 3 + * = 0:- 
Totalt 0:-          0:- Vägledning

Den fasta delen kan ses som en slags premie för att ingå i och upprätthålla uppdraget. Nivån kan alltid diskuteras, vi har gett ett förslag. Själva ansvarsförsäkringen skall ingå i er fastighetsförsäkring. Kontrollera att den också gör detta samt dess villkor.

Den rörliga delen avser faktiskt nedlagd tid till en viss timpeng. Timpengen kan fås genom att ta en relevant månadslön och dela med 160. Nedlagd tid avser tid vid styrelsemöte samt nedlagd tid däremellan. Detta får bli en uppskattning.

© 2006 - 2024 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera