Temaartiklar / fördjupning  Bo i bostadsrätt Bostadsrättsföreningar i Sverige Lagar, länkar, ekonomifakta  Branschguide med utvalda företag/leverantörer Vår Brf - styrelsens egna sidor Nyhetsbrev  
Hem / 
Om Bo bättre!
Med Bo bättre är ni hela tiden uppdaterade på det senaste i branschen.

 Tidningen Bo bättre
 Artiklar
 Prenumeration
 Annonsera hos oss
 Kontakta oss
 Snabb länkar
 Lagar för Brf:er/medlemmar
 Brf:er med hemsida
 Uthyrning i andra hand
 Styrelsearvode
 Ombilda till bostadsrätt
    webbnyhet

Senaste numret av Bo bättre nr 4 - finns på webben nu

2023-02-15 | Webbnyhet

Nu finns det senaste numret av Bo bättres papperstidning även på webben. Har du missat det så finns det att läsa.

Läs mer på: Bo bättre nr 4, 2022webbnyhet

Radonmätning: Säsongen för att mäta årsmedelvärde är snart slut – beställ dosor senast 26 februari

2023-02-15 | Webbnyhet

Säsongen för att genomföra en långtidsmätning av radon som ger ett årsmedelvärde slutar den 30 april. Eftersom en sådan mätning ska pågå i minst två månader är det hög tid att beställa radondosor. Dosor måste beställas senast 26 februari så kan mätningen påbörjas senast 1 mars. Annars dröjer det till 1 oktober för att göra en mätning av årsmedelvärdet.

Därför är årsmedelvärdet så viktigt
Nästan alla referensvärden eller gränsvärden uttrycks i form av ett årsmedelvärde. Om man ska ta beslut om radonsänkande åtgärder i samband med att man överskrider ett referensvärde eller gränsvärde bör man alltid förhålla sig till ett årsmedelvärde av radonhalten.

– Med tanke på att hälsorisken med radon ligger i långvarig exponering är det mest relevant att fokusera på just årsmedelvärdet. Eftersom radonhalten inomhus kan variera mycket mellan årstider och även under dygnets timmar är kortare radonmätningar inte lika tillförlitliga och bör främst användas för att ge en indikation om förekomsten av radon, säger Radonovas VD Karl Nilsson.


webbnyhet

Trädgårdsmässan är tillbaka med inspirerande trädgårdar och alternativa, klimatsmarta odlingar

2023-02-15 | Miljö

Det har äntligen blivit dags att släppa in våren i mässlokalerna. Mellan 30 mars och 2 april arrangeras Nordiska Trädgårdar, Nordens största trädgårdsmässa, på Stockholmsmässan. Besökaren kommer kunna inspireras av olika trädgårdar och få kunskap om att odla på ett mer hållbart sätt bland annat genom initiativet Earth Square Meter.

Pandemin och oroligheterna i världen har fått svenskarnas intresse för odling och plantering att fortsätta växa. Intresset väntas därför vara stort när trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar öppnar upp den 30 mars–2 april. Besökaren kommer kunna ta del av inspirerande trädgårdar, erfarna expertutställare och ett stort utbud av bland annat växter, lökar och fröer att köpa. Initiativet Earth Square Meter, som gjorde debut på mässan år 2022, kommer i år vara en av mässans större utställningar.


webbnyhet

Byggnads presenterar avtalskrav

2023-02-15 | Lag och rätt

Byggnads och motparten Byggföretagen har växlat avtalskrav. Kollektivavtalet påverkar drygt 100 000 arbetstagare. Fokus för årets avtalsrörelse är den arbetslivskriminalitet som plågar byggbranschen.

Enligt Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads har rapporterna om kriminalitet, fusk och utnyttjande i byggbranschen har duggat tätt de senaste åren. Oberoende granskningar har konstaterat att kriminaliteten både blivit mer utbredd och mer internationellt organiserad. Det konstateras också att de kriminella företagen alltför ofta återfinns som underentreprenörer på byggen där välrenommerade företag står som huvudentreprenörer.

– Fusket i branschen går att förebygga och kontrollera bort. Men det kräver samordning och ansvarstagande. För att lyckas få bukt med de kriminella företagen måste kontrollerna bli fler och effektivare. Seriöst företagande ska löna sig och jämlik konkurrens är den enda vägen framåt, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.


Nu väntar förhandlingar med motparten. Nuvarande avtal löper ut 30 april.


webbnyhet

Ny redovisning ska påskynda bostadsrättsföreningars hållbarhetsarbete

2023-02-15 | Ekonomi

Nu lanserar HSB Stockholm en ny hållbarhetsredovisning för bostadsrättsföreningar. Syftet är att inspirera styrelser och boende till ett systematiserat och målbaserat arbete med alla delar av hållbarhetsperspektivet.

Redovisningen, som tagits fram tillsammans med HSB Stockholms medlemmar, ska både uppmuntra och underlätta för styrelser att arbeta långsiktigt med alla delar av hållbarhetsperspektivet. Med olika kategorier såsom energi, avfall, utemiljö, resor, upphandlingar, samt det ekonomiska och sociala perspektivet, är hållbarhetsredovisningen en del av föreningens bokslut och årsredovisning.

– Har man som förening inte utsett någon som ansvarar för hållbarhetsfrågor är det hög tid att göra det. Tydliga mål och ansvar skapar struktur och tempo, vilket redovisningen bidrar till. Dessutom blir det nu enklare för boende och även bostadsköpare att följa föreningens hållbarhetsarbete, och därmed bli bättre kravställare, säger Anna Bengtsson, hållbarhetschef HSB Stockholm..

Idag står bygg- och fastighetssektorn för cirka 35 procent av Sveriges totala energianvändning, och över 20 procent av koldioxidutsläppen. Enligt HSBs nya klimatmål ska organisationen ha netto-noll klimatpåverkan genom hela värdekedjan år 2040. Det innebär att klimatpåverkan beräknas för alla verksamheter och skeenden – även bostadsrättsföreningarnas energianvändning.


webbnyhet

Svenska elpriser kan sänkas kraftigt genom energieffektivisering

2023-02-15 | Energi

Elpriserna i södra Sverige skulle minska med 40 procent om användningen av energi i Sverige minskar med tio procent. Energieffektivisering är en kraftfull men underprioriterad åtgärd med stor potential för hushållens ekonomi, klimatomställningen och industrins konkurrenskraft. Det visar en ny strategi som Fossilfritt Sverige tagit fram tillsammans med 29 företag och organisationer.

Sverige kommer att behöva dubbelt så mycket el för att ställa om till ett fossilfritt samhälle med hög välfärd. Effektbehovet förväntas öka med cirka 50 procent. Det snabbaste och billigaste sättet att frigöra el och göra mer plats i elnäten är att använda el mer effektivt i industri och fastigheter. Trots det ligger Sverige under EU-snittet gällande energieffektivisering.

Fossilfritt Sverige har därför tagit fram en strategi i dialog med industri, akademi och intresseorganisationer som har överlämnas till regeringen.

Förutom att elkostnaderna minskar för de företag och individer som effektiviserar, så skulle även elpriset för elkunder i Sverige sjunka. I en helt ny studie som Energiforsk tagit fram tillsammans med Fossilfritt Sverige beräknas en energieffektivisering som minskar elanvändningen med 10 procent, jämfört med nivåerna vid årsskiftet 2022/2023, göra så att elpriset i södra Sverige skulle sjunka med nästan 40 procent nästa vinter. Även om de föreslagna åtgärderna inte hinner implementeras redan till nästa vinter förtydligar denna räknemodell den stora potentialen.


webbnyhet

MKB Fastighets AB kommenterar dom från Svea hovrätt

2023-02-15 | Lag och rätt

MKBs försök att säga upp hyresgäster i en fastighet drabbad av bland annat skottlossning och en termosbomb har nått vägs ände. Svea hovrätt har slutgiltigt prövat frågan och ger hyresgästerna rätt att bo kvar. MKB som överklagade hyresnämndens beslut hade hoppats att hovrätten skulle göra en annan bedömning eller åtminstone ge en tydligare motivering till varför hyresgästerna får bo kvar.

- Rätten konstaterar ju svart på vitt att personer i hushållet ingår i sammanhang med kriminella nätverk och att det innebär en hotbild som orsakar stor rädsla och obehag bland övriga boende i området, säger Margaretha Söderström, kommunikationschef på MKB.

- Nu har vi dragit det här hela vägen och det är tydligt för oss att det inte finns utrymme att som fastighetsbolag säga upp hyresgäster, inte ens när grov kriminalitet ger upphov till väldigt farliga situationer för grannarna, säger Margaretha Söderström.

För MKB var det principiellt viktigt att få ärendet prövat även i hovrätten, inte minst eftersom det pågår en statlig utredning som tittar på hyresvärdars förutsättningar att agera i den här typen av fall.

- Vi tror att den statliga utredningen är väldigt viktig eftersom de här verktygen har efterfrågats en tid. Det är uppenbart att hyreslagstiftningen är skriven för en annan tid, nu tampas vi med helt andra utmaningar, säger Margaretha Söderström.


webbnyhet

Ramavtal om hyrorna i Stockholm är klart

2023-02-15 | Webbnyhet

Fastighetsägarna Stockholm och Hyresgästföreningen har ingått ett ramavtal som innebär att majoriteten av bruksvärdeshyrorna i Stockholm kommer att höjas med 4,75 procent under 2023. Fastighetsägarna konstaterar att hyreshöjningen är på en nivå som försvårar möjligheten att bedriva en långsiktigt seriös förvaltning.

Efter fem månader har förhandlingen om ett ramavtal avseende höjningen av den allmänna hyresnivån i Stockholm under 2023 gått i mål. Överenskommelsen innebär att bruksvärdeshyrorna höjs med 4,75 procent från den 1 februari. För hyror i lägenheter som överstiger 2000 kr per kvadratmeter och år begränsas dock höjningen till 3,0 procent. För lägenheter där hyresvärden inte står för uppvärmningen begränsas höjningen till 3,2 procent.

– Det är bra att vi har ett ramavtal, men det har tagit orimligt lång tid och har landat på en nivå som inte är långsiktigt hållbar. Givet de dramatiska kostnadsökningarna är jag genuint oroad över hyresrättens ställning på bostadsmarknaden. Vill vi stärka den måste hyresnivåerna utvecklas i takt med övriga kostnader i samhället, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Uppgörelsen innebär ett långtgående skydd för huvudstadens hyresgäster mot de kostnader som drabbar de som bor i villa eller bostadsrätt.


webbnyhet

HSB vinner pris för bästa projekt

2023-02-15 | Webbnyhet

Brf Stinsen i Falkenberg, som hör till HSB Göta, vinner pris för ”Bästa projekt”. Projektet har nöjdast kunder i Prognoscentrets NKI-undersökning under 2022. I undersökningen får Brf Stinsen hela 88 på en hundragradig skala.

- Vi har lagt mycket krut på kommunikation till köparna direkt från start, de har löpande fått matnyttig information om hur bygget gått, säger Sandra Bergqvist, Marknad- och kommunikationschef HSB Göta.

Sandra Bergqvist lyfter vikten av att ha tät kontakt med projektledaren från start till mål.

- Vår projektledare Henrik Melin är såväl kompetent som tillgänglig för kunderna och har spelat en avgörande roll för att de ska känna sig nöjda, säger Sandra Bergqvist.

Det positiva omdömet kring projektet har också lyfts av att bostadsrättsföreningens valberedning snabbt kom på fötter och fick en styrelse med bra sammansättning på plats.


webbnyhet

Senaste numret av Bo bättre nr 4 - finns på webben nu

2023-02-15 | Webbnyhet

Nu finns det senaste numret av Bo bättres papperstidning även på webben. Har du missat det så finns det att läsa. https://issuu.com/karinurbinarutstrom/docs/bobattre_nr_4_2022


Läs mer på: Bo bättre nr 4, 2022webbnyhet

Senaste numret av Bo bättre nr 4 - finns på webben nu

2023-02-15 | Webbnyhet

Nu finns det senaste numret av Bo bättres papperstidning även på webben. Har du missat det så finns det att läsa.


Läs mer på: Bo bättre nr 4 2022webbnyhet

Senaste numret av Bo bättre - BOSTADSRÄTTSTIDNINGEN MED DET STYRELSEN BEHÖVER VETA

2022-11-23 | Webbnyhet

I detta nummer:
En tung tid väntar för många bostadsrättsföreningar
Avgifterna inom nyproduktionen i storstadsområdena kommer att kunna öka
med 50 procent, säger Hans Arén, vd för Finopti, ett konsultbolag som arbetar
med finansiell rådgivning för bostadsrättsföreningar.
– Räkna med i snitt 10 procentiga avgiftsökningar för bostadsrätter, menar
Carl Nilsson, makroekonom på Swedbank.
Läs mer om experternas råd i tidningen.

TEMA ENERGI
Solceller och värmepump: Så minskar du kostnaderna!

TEMA TRAPPHUS Nya möjligheter: Både trygghet och värme i trapphuset

TEMA HISS
Modernisera hissarna – sök bidragen innan det blir för sent.

Styrelseskolan: Så ändras borättlagen i januari nästa år!
webbnyhet

Topplista: Det här lånar svenska höginkomsttagare till

2022-11-23 | Ekonomi

Zmarta, Nordens bredaste jämförelsetjänst, har gått igenom statistiken för samtliga låneansökningar under de tio första månaderna 2022. Den visar att svenska höginkomsttagare främst har tagit lån till att renovera bostaden, köpa bilar och att göra investeringar. En hel del har också tagit lån till operationer och för att gå till tandläkaren.

Varje år väljer sig hundratusentals människor att jämföra el, lån och försäkringar i syfte att få de bästa avtalen för sina privatekonomiska behov. Statistiken visar för alla som ansökt om lån under 2022 visar den att en stor andel är höginkomsttagare, alltså personer som tjänar över 45 000 kronor i månaden. Statistiken visar också vad de har uppgett att pengarna ska användas till. Det höginkomsttagarna främst har lånat till är för att renovera den egna bostaden. Något som drygt var fjärde höginkomsttagare (28%) har ansökt om. Det ska jämföras med låginkomsttagare med en månadslön på max 20 000 kronor, där knappt en av tio (9%) har lånat till bostadsrenoveringar.

Efter bostadsrenoveringar har flest höginkomsttagare ansökt om pengar till bilköp (17%), följt av lån till investeringar (12%). Topp-fem-listan är densamma för både män och kvinnor. Däremot är det betydligt större andel av kvinnorna som ansöker om pengar till körkort, tre gånger högre än bland männen. Det är också dubbelt så stor andel av kvinnorna som bland männen, som vill låna pengar till tandläkarbesök.

Favoritlånen bland höginkomsttagarna:
1. Bostadsrenovering
2. Bilköp
3. Investeringar
4. Konsumtion
5. Bostadsinredning
6. Investering i egna bolaget
7. Tandläkarbesök
8. Resor/nöjen
9. Skuld till Inkasso
10. Sjukvård/Operation
webbnyhet

Hus för hus – svenska fastighetsbolag går samman i gemensamt initiativ för energibesparing

2022-11-23 | Energi

För att inspirera och uppmuntra fler till att spara energi går ett antal större aktörer i fastighetsbranschen samman i en gemensam kampanj inför vintern. Inom fastighetsbranschen är energieffektivisering och driftoptimering inget nytt. Det är en fråga som branschen jobbat aktivt med i många år. Mot bakgrund av vinterns energisituation är dock insatser för minskad energianvändning särskilt angelägna. Det här fick fastighetsbolagen Castellum, Catena, Corem, Mileway, Logicenters och SLP att gemensamt initiera en energisparkampanj under hashtagen #HusFörHus. Målet med kampanjen är att bidra till minskad energianvändning genom att samverka, dela kunskap och inspirera så många som möjligt till att göra vad de kan för att spara energi.
Genom hashtagen #HusFörHus går kampanjen att följa i sociala medier. De initiativtagande bolagen välkomnar fler fastighetsbolag såväl som kunder och samarbetspartners att delta i kampanjen.

webbnyhet

Bara sju av tio svenskar har koll på vad som ingår i hemförsäkringen

2022-11-23 | Ekonomi

De allra flesta i Sverige har en hemförsäkring, men kunskapen om vilket skydd som faktiskt ingår i försäkringen är inte lika utbrett. Så många som 31 procent av svenskarna saknar full insikt i vilken typ av händelser som täcks av hemförsäkringen. Det visar en undersökning som Gjensidige Försäkring har gjort i samarbete med Kantar Sifo.

Idag är det 3,5 procent av svenskarna, eller motsvarande drygt 400 000 personer, som saknar hemförsäkring. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring.

– Den som inte har en hemförsäkring går miste om ett viktigt grundskydd. Hemförsäkringen är en fantastisk konstruktion, men tyvärr verkar inte alla känna till att den innehåller så mycket. En konsekvens av det kan bli att man inte ser hela värdet av den och i värsta fall väljer bort försäkringen. Det är allvarligt eftersom man då står helt utan skydd om det händer något, säger Markus Ljungblad, som är skadechef inom Gjensidige Försäkring.

Nästan en tredjedel av svenskarna (31 procent) har en felaktig bild av vad som ingår i hemförsäkringen, enligt en ny undersökning*. I undersökningen fanns det tre svarsalternativ med exempel på händelser som inte ingår i hemförsäkringens skydd, resterande omfattas i skyddet.
webbnyhet

Telge Energi levererar 100 procent förnybar el i nytt ramavtal med HSB

2022-11-23 | Energi

– Vi är mycket stolta och glada att vi fått förtroende av HSB att hjälpa deras medlemmar att göra kloka elval. Det senaste året har präglats av extremt höga elpriser, både för oss i Sverige och i Europa. Vi är därför glada över att kunna erbjuda HSB ett förmånligt elavtal med el från förnybara energikällor, säger Erik Paju, storkundsansvarig KAM på Telge Energi.

- El kommer att vara en stor utgiftspost för våra kunder och medlemmar de kommande åren. Vi har gått in i förhandlingarna med option på ganska stora volymer vilket medfört en modell som gör att priset både blir förutsägbart och konkurrenskraftigt, säger Sebastian Zetterberg chef för fastighetsutveckling på HSB Södertörn och en av dem som varit med och drivit upphandlingen.
webbnyhet

17 miljoner armaturer berörs av nya lagen – är fastighetsägarna redo?

2022-11-22 | Miljö

Nästa år förbjuds ett flertal idag vanligt förekommande ljuskällor på grund av ett slopat undantag för kvicksilver. Lagen innebär stora miljövinster och samtidigt stora utmaningar för Sveriges fastighetsägare. Beslutet för med sig en viktig miljövinst i och med att kvicksilvret försvinner från belysningsprodukter. Eftersom EU-lagstiftningen tidigarelagt utfasningsplanen för t.ex. konventionella lysrör innebär beslutet en hel del utmaningar för fastighetsägare. Enligt Belysningsbranschens beräkningar berörs mer än 17 miljoner armaturer under de kommande fem åren.

- Att åtgärda 17 miljoner armaturer på fem år blir en stor utmaning för alla inblandade parter. Ett normalår säljer vi i branschen ungefär 1 miljon armaturer så är inte fastighetsägarna beredda och har inventerat sitt bestånd, kan de få stora problem, säger Mikael Castanius, VD för branschorganisationen Belysningsbranschen.

Ett byte från gammal belysningsanläggning till LED-lysrör och LED-armaturer innebär en energibesparing på 50 procent. Läggs belysningsstyrning till blir besparingen ännu större, upptill 75 procent. Miljövinsterna blir också stora Investeringen kan betala sig snabbt troende på de höga elpriserna.

Det finns en uppenbar risk för leveranssvårigheter eftersom efterfrågan på LED-lysrör och -armaturer nu ökar så drastiskt. Det öppnar naturligtvis även för oseriösa och okunniga aktörer att utnyttja situationen.

- Vår utmaning till fastighetsägare är att alltid anlita väletablerade och kunniga aktörer, och framförallt: Inventera nu!, avslutar Mikael Castanius.
webbnyhet

Spadtag för utveckling av Nacka seniorcenter Talliden

2022-09-05 | Webbnyhet

Första spadtaget för utvecklingen av Nacka seniorcenter Talliden har tagits. Fastigheten som uppfördes med de ideal och tankar som rådde under 1950-talet kommer nu att få en omsorgsfull renovering. Seniorcentret Talliden kommer under den närmaste tiden att genomgå en modernisering, utbyggnad och anpassning för att motsvara dagens och morgondagens krav på den här typen av fastigheter.

- För mig är det här projektet ett fint exempel på hur en fastighet av äldre snitt kan uppdateras så att den både blir en modern arbetsplats för de som jobbar där men också ett mer kvalitativt hem för de boende. För Rikshems del är vi otroligt stolta över att får vara den partnern som är med och utvecklar och bygger vidare på de ambitioner som finns inom Nacka kommun, säger Anette Frumerie, vd Rikshem.

Byggnaden uppfördes under tidigt 50-tal och renoverades under 90-talet. Rikshem har tillsammans med kommunen utarbetat ett förslag där lokalerna nu byggs om för att utöka antalet boenderum från 47 till 59 och där logistik och överblick förbättras. Samtidigt ser Rikshem över installationer och ytskikt och installerar bergvärme med kyla. När projektet är klart kommer byggnaden att ha växt med ca 300 kvm samt fått en invändig totalrenovering av befintlig byggnad. Utemiljön kommer i samband med projektet också att få en översyn.
webbnyhet

Nu väntar höjda avgifter för landets bostadsrättsföreningar

2022-09-05 | Webbnyhet

Räntehöjningar och inflation slår hårt mot landets bostadsrättsföreningar, vars kostnader nu ökar. Särskilt drabbade blir skuldtyngda föreningar och de som tidigare tagit ut för låga avgifter. Framöver blir det viktigare att våga ta ut rätt avgift, trots eventuellt motstånd från de boende, menar bostadsrättsspecialisten SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum.

Både bostadsrättsföreningar och bostadsrättsägare drabbas nu hårt av rådande räntehöjningar och inflation. Föreningar med hög belåningsgrad får påtagliga kostnadsökningar samtidigt som skenande elpriser och underhållskostnader eldar på ytterligare. Som följd kommer en majoritet av landets bostadsrättsföreningar att behöva höja sina avgifter, något som skapar en dubbel räntesmäll för bostadsrättshavare som även drabbas genom de privata lånen. Men trots eventuellt motstånd måste styrelser våga ta rätt beslut om avgifterna, menar Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

– När det kommer till månadsavgiften är det självkostnadsprincipen som gäller, det vill säga att avgiften ska täcka drift, kapital och även slitagekostnader. Problemet för en del föreningar har varit att slitagekostnaderna är för lågt beräknade och inte stämmer överens med verkligheten. Det leder till att marginalerna blir små när räntor och övriga kostnader plötsligt ökar, säger Markus Pålsson, Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.


För att en förening ska kunna säkerställa tillräckligt med kapital för slitagekostnader blir underhållsplanen ett viktigt verktyg. Framöver blir det också viktigt för föreningar att kommunicera med sina medlemmar kring hur ekonomi och avgifter kommer att påverkas.
webbnyhet

Basket ska blocka otryggheten på Hässle torg

2022-09-05 | Webbnyhet

Bostäder i Borås bjuder in till basketturnering med 10.000 kronor i vinstpotten. Allt för att locka människor till Hässle torg och på så sätt öka tryggheten i bostadsområdet.

- Etablerad forskning säger att områden med mycket liv och rörelse automatiskt blir tryggare områden, säger Genc Avdiu, utvecklingsledare på Bostäder i Borås. Efter skjutningarna på Hässle torg i början av augusti har vi märkt att färre invånare besöker torget, vilket leder till en ond spiral för både boende och affärsidkare, och det vill vi motverka.

Med stöd från Borås Stad anordnar bostadsbolaget därför en turnering i streetbasket på torget den 10 september. Turneringen är en del av det trygghetsarbete som pågår i området och förhoppningen är att intresset för evenemanget ska vara stort.

-Ju fler deltagare och besökare, desto tryggare stadsdel, säger Genc Avdiu. Vi arbetar på bred front med samhällsförändring och nu hoppas vi att basketen kan vara en del i det arbetet.

FAKTA
Turneringen går av stapeln den lördag 10 september ute på Hässle torg
Anmälan sker senast söndag 4 september på https://forms.office.com/Pages...
Lagen ska bestå av 3 personer
Man får endast delta i ett lag
Alla åldrar är välkomna att delta


webbnyhet

Snart startar försäljningen av rad- och parhusen i Forssjö, Katrineholm

2022-09-05 | Webbnyhet

I natursköna Ragnars Gärde, Forssjö, ska det byggas 26 nya rad- och parhus i en första etapp, med säljstart fredagen 9 september. Alla som anmäler intresse på BoKloks hemsida ges möjlighet att vara med i en öppen turordningsdragning. Dragningen bestämmer i vilken ordning man får välja sin nya bostad, och utesluter budgivning. Byggstart är planerad till vintern 2022/2023 och inflyttning är beräknad till vintern 2023/2024.

- Vi är väldigt glada för att vara med och utveckla Forssjö och en så fin plats som Ragnars gärde. Husen kommer med sin träfasad i olika gröna och gråvita nyanser smälta in fint med naturen och omgivande bebyggelse. För oss är det viktigt att våra hem passar in och att de bidrar till mervärde för orten, säger Erkki Eilola, senior projektchef på BoKlok.

De 26 rad- och parhusen byggs som bostadsrätter och kommer att ha fem rum fördelade på 117 kvm, i två plan. Alla hus får en rymlig altan på baksidan, som är riktad mot sydväst. En del av husen får altan på pelare för att anpassa efter höjdskillnader i området, medan andra får altan och trädgård. På taken installerar BoKlok solceller.


webbnyhet

Snart startar försäljningen av rad- och parhusen i Forssjö, Katrineholm

2022-09-05 | Webbnyhet

I natursköna Ragnars Gärde, Forssjö, ska det byggas 26 nya rad- och parhus i en första etapp, med säljstart fredagen 9 september. Alla som anmäler intresse på BoKloks hemsida ges möjlighet att vara med i en öppen turordningsdragning. Dragningen bestämmer i vilken ordning man får välja sin nya bostad, och utesluter budgivning. Byggstart är planerad till vintern 2022/2023 och inflyttning är beräknad till vintern 2023/2024.

- Vi är väldigt glada för att vara med och utveckla Forssjö och en så fin plats som Ragnars gärde. Husen kommer med sin träfasad i olika gröna och gråvita nyanser smälta in fint med naturen och omgivande bebyggelse. För oss är det viktigt att våra hem passar in och att de bidrar till mervärde för orten, säger Erkki Eilola, senior projektchef på BoKlok.

De 26 rad- och parhusen byggs som bostadsrätter och kommer att ha fem rum fördelade på 117 kvm, i två plan. Alla hus får en rymlig altan på baksidan, som är riktad mot sydväst. En del av husen får altan på pelare för att anpassa efter höjdskillnader i området, medan andra får altan och trädgård. På taken installerar BoKlok solceller.


webbnyhet

Hårdare lagar införs för elsparkcyklar

2022-09-05 | Webbnyhet

Nu skärps lagstiftningen för elsparkcyklar. Stockholms trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) tycker att regeringen borde ha agerat snabbare.

Elsparkcyklar måste nu parkeras i cykelställ eller på särskilt anvisade platser. Samtidigt förbjuds elsparkcyklar helt på trottoarer. Just detta föreslog Daniel Helldén (MP) redan 2019. Han är kritisk till att regeringens beslut har dröjt.

– Stockholm har bett regeringen om hårdare lagar i flera år. Ändå väntar Socialdemokraterna till veckan före valet. Det är ganska respektlöst mot alla stockholmare som har snubblat över elsparkcyklar de senaste åren, Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

För att rusta för förändringen har Stockholms stad målat upp 600 parkeringsrutor för elsparkcyklar. Ytterligare 100 parkeringsställ har ställts ut i samarbete med några av bolagen. Tillsammans rymmer p-rutorna och ställen omkring 7000 elsparkcyklar. Totalt har bolagen som verkar i staden tillstånd för 9750 fordon.

– Förhoppningen är att de flesta användare ska hålla sig till ställen och p-rutorna, istället för att trängas i cykelställen. Elsparkcyklar som parkeras direkt på gatan kommer att forslas bort av staden och sedan få lösas ut mot en avgift från bolagen, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Förbudet mot att köra på trottoarer kan däremot bli svårare för Stockholms stad att ingripa mot. Den typen av trafikbrott kan endast Polisen beivra. Daniel Helldén (MP) vill att Sveriges kommuner ska få större makt att se till att trafikregler följs.


webbnyhet

Sydsveriges största vindkraftsatsning ansluts till elnätet

2022-09-05 | Webbnyhet

Nu invigs E.ONs kraftledningsprojekt i småländska Uppvidinge, som ska ansluta södra Sveriges största vindkraftsatsning till elnätet. Jätteinvesteringen, på initialt en halv miljard kronor, ska på sikt ansluta 700 megawatt förnybar vindkraft till elnätet.

— Projektet är mycket viktigt. Det gäller att få in mer elproduktion till elområde 4, där den behövs som allra bäst, för att möjliggöra energiomställningen, hållbar utveckling och hålla uppe konkurrenskraften för den regionala industrin, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Det så kallade Uppvidingeklustret är södra Sveriges största vindkraftssatsning. Anslutningen är en åtta kilometer lång kraftledning om 130 kilovolt mellan Bredhälla och Horshagafly, samt en 30 kilovoltledning som ansluter till Horshagafly. De beslutade investeringarna i denna etapp är 486 miljoner kronor. Ledningen ska ansluta vindkraft från vindparker som ägs av SR Energy AB och OX2.

I september i fjol gav regeringen Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och testa nya arbetssätt för att korta ner ledtiderna för angelägen elinfrastruktur i Sverige. Projektet i Uppvidinge är ett av fyra samhällsviktiga projekt som ska snabbehandlas av myndigheterna.


webbnyhet

Mäklarpanelen: Rekordövertag för köparna

2022-09-05 | Ekonomi

Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel visar att övertaget för köparna på bostadsmarknaden förstärkts ytterligare och ligger nu på en rekordnivå. Osäkerhet är det ord som beskriver bostadsmarknaden bäst just nu, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån. Räntehöjningar och höga elpriser är det som påverkar mest.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarföretag, har företagets mäklare runt om i landet svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden. På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 3,21 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna). Det kan jämföras med 3,74 när samma fråga ställdes i juni och 6,87 i augusti 2021. Övertaget för köparna har alltså ökat jämfört med i juni och ligger på en rekordnivå.

Osäkerhet är det ord som beskriver bostadsmarknaden bäst just nu. Många osäkerhetsfaktorer samverkar och leder till långa försäljningstider, ökat utbud och sjunkande priser. Vi har inte haft en liknande situation på bostadsmarknaden på nästan femton år och sannolikt kommer framför allt räntehöjningar och höga elpriser fortsätta att prägla marknaden under hösten. Sannolikt kommer dock säljare och köpare närma sig varandra i takt med att priserna justeras nedåt, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.
Skiftet från en het marknad, innan kriget i Ukraina och den första räntehöjningen, till dagens oroliga marknad syns i hela landet. Köparnas övertag är dock störst i Stockholm (2,19) och minst på ”Mindre ort” (3,88).


webbnyhet

Säljstart för Brf Parkgläntan i Lindbacken

2022-08-20 | Webbnyhet

Nu startar försäljningen 27 bostäderna Lindbacken samtliga. Projektet för Lindbacken som omfattar nya bostäder med 4-6 rum och kök och som utformas i olika hustyper. Det kommer att bygga tre olika hustyper, radhus, parhus och ett unikt fristående hus där alla bostäder förmedlas i bostadsrättsform. Som köpare kan man välja mellan 96, 115 eller 134 kvadratmeter stort hus med bra planlösningar och möjlighet till sociala ytor samt många sovrum.
- De största husen har 4 befintliga sovrum, men det går att bygga till ett extra sovrum så det finns bra alternativ både för den lilla familjen och för den stora familjen med många barn, säger Ulrika.

Brf Parkgläntan är det näst sista projektet i Lindbacken innan området är helt utbyggd.
- Detta känns som ett av de mest intressanta projekten. Det är ett jättebra läge och som köpare har man möjlighet att välja mellan två olika designlinjer för interiören, kontrast eller ton-i-ton. Dessutom uppfyller husen kraven för grönt bolån vilket är kul, säger Ulrika Lööf.


Fakta Brf Parkgläntan
Antal enheter: 27 st
Upplåtelseform: Bostadsrätter
Bostadsrättstyp: 12 st radhus, 14 st parhus och 1 st fristående hus
Storlekar: 95 kvm, 115 kvm och 134 kvm
Val av interiör designlinje: Kontrast eller Ton-i-ton
Planerad inflytt: Q3 2024

webbnyhet

Första spadtaget för nya lägenheter och parkeringshus i Östermalms Park

2022-08-20 | Webbnyhet

Första spadtaget har nu i augusti tagits för etapp 1 i Östermalms Park och bygget av 20 nya ABK-lägenheter samt parkeringshus med upp emot 200 parkeringsplatser på gamla sjukhusområdet Östermalms Park i Kristianstad. Det är starten till ett område där det så småningom ska bli 300 nya lägenheter och en park.
webbnyhet

ny förskola och bostäder i Skönviksområdet i Säter

2022-08-20 | Webbnyhet

Säters kommun och Samhäll Säter signerar nu huvudavtalet och exploateringsavtalet som sätter bollen i rullning för utvecklingen av Skönvik, med både förskola och nya bostäder.
- Det är helheten i det här som är det viktiga, säger Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande.
- Vi vill utveckla Skönvik till en härlig, fräsch stadsdel där det finns utrymme att växa. Förskolan och bostäderna är en bra början.

Satsningen är ett gemensamt åtagande för Säters kommun och Samhäll Säter.

- Det är roligt att bidra till samhällsutveckling, att vara del av något större, säger Krister Karlsson, Vice VD för Samhällsbyggnadsbolaget.
- Södra Dalarna befinner sig i ett läge där många aktörer etablerar sig och utökar – både vad gäller verksamhet och arbetstillfällen. Det gör det här till en lämplig satsning.

Förskolan beräknas stå klar 2024, och i anslutning till detta även de bostäder som Samhäll Säter ska bygga. Förskolan byggs för 120 barn, fördelat på åtta avdelningar i två plan. Förskolan kommer ha eget tillagningskök och ligga naturnära i Skönvik.


webbnyhet

Så påverkar valet dig som bostadsrättsägare

2022-08-18 | Webbnyhet

Valdagen närmar sig och partiernas kamp om väljarna hårdnar. Men hur
påverkas egentligen landets bostadsrättsägare av det stundande valet?
SBC reder nu ut några av de viktigaste bostadsrättsrelaterade frågorna
och går igenom de olika partiernas ståndpunkter.

Bland de åtta riksdagspartierna finns det olika sätt att se på hur Sveriges bostadspolitik
ska bedrivas. Hur valresultatet blir kan därför komma att påverka landets
bostadsrättsägare. I en tid av ökad inflation och stigande räntor blir den ekonomiska
politiken extra viktig och beslut som rör exempelvis ränteavdrag, amorteringskrav och
fastighetsskatt kan i hög grad påverka den enskilde bostadsrättsägarens ekonomi.


Ränteavdrag och amorteringskrav har stor inverkan på bostadsrättsägarens kostnader
Ränteavdraget innebär att alla bostadsrättsägare med bolån kan dra av 30 procent av
ränteutgifterna på skatten. Under mandatperioden har alla riksdagspartier utom
Moderaterna varit mer eller mindre öppna för en nedtrappning av avdraget, vilket skulle
innebära ökade boendekostnader för bostadsrättsägare med lån. Under våren har dock
många partier backat i frågan, till följd av det rådande ekonomiska klimatet.

Även amorteringskravet är något som fastställs i Riksdagen och som har stor inverkan på
bostadsrättsägares boendekostnader.
– Höga amorteringskrav kan slå hårt mot de som planerar att köpa sin första
bostadsrätt. Dessutom gör den stigande inflationen och höjda räntor att både de egna
bolånen och avgiften till föreningen kan bli dyrare. Något som gör det både svårare att ta
sig in på bostadsmarknaden och dyrare för de som redan äger en bostadsrätt. I år har
riksdagsvalet och partiernas olika ståndpunkter i frågor som rör amorteringskrav och
ränteavdrag därför extra stor betydelse för bostadsrättsägare, säger Markus Pålsson,

Affärsområdeschef Ekonomisk förvaltning på SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum AB.
Några lösningar som föreslagits är startlån för förstagångsköpare och omformning av
amorterningskraven. Något som Socialdemokraterna lagt fram. Moderaterna vill i stället
höja bolånetaket och göra det lättare att spara till kontantinsatsen genom sänkt skatt
på investeringssparkonton. Vidare vill Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna avskaffa det förstärkta amorteringskravet på bolån.

Återinförd fastighetsskatt en omdebatterad fråga
Även fastighetsskatten har varit en omdebatterad fråga. Idag behöver
bostadsrättsföreningar endast betala fastighetsskatt för lokaldelen i fastigheten. År
2008 avskaffades den statliga fastighetsskatten men under fjolåret togs frågan om ett
webbnyhet

Trots stigande räntor och orolig ekonomi: Majoriteten har en oförändrad inställning till bostadsmarknaden

2022-08-18 | Webbnyhet

Stigande räntor och osäkra omvärldsfaktorer har varit aktuella ämnen de senaste månaderna. Trots det är majoriteten av svenskarnas inställning till att köpa eller sälja bostad oförändrad. Det visar en ny undersökning från SkandiaMäklarna.

Det oroliga ekonomiska läget har påverkat mycket, inte minst bostadsmarknaden. I Skandiamäklarnas senaste undersökning svarar däremot majoriteten av alla svenskar att deras inställning till att köpa eller sälja bostad inte förändrats. Närmare tre av tio uppger dock att de har blivit mer försiktiga samtidigt som sex procent anser att de har fått ett större intresse av att köpa eller sälja sin bostad.

Undersökningen visar även att inställningen skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna. De yngre, mellan 18–29 år, är de som främst uppgett att de blivit mer försiktiga på grund av rådande omvärldsfaktorer. Samtidigt är det även denna åldersgrupp som uppgett att de blivit mer intresserade av bostadsmarknaden. De som däremot ändrat sin inställning mest är familjer med yngre barn där hela 42 procent svarat att de blivit mer försiktiga.

– Att ta sig in som förstahandsköpare på dagens bostadsmarknad är inte helt enkelt. Med tanke på alla rubriker kring ökande räntor är det inte konstigt att den yngre målgruppen blir orolig och funderar på hur omvärldsfaktorerna kommer påverka en själv. Samtidigt tror jag även att de 14 procent som anser att de blivit mer intresserade har fått upp ögonen för bostadsmarknaden. Speciellt med tanke på att prisnedgången på marknaden kan göra det lättare för förstagångsköpare, säger Andreas Moritz, VD på SkandiaMäklarna.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 18-20 maj 2022 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor, 18+ år, i Sverige.

webbnyhet

Den rörliga bolåneräntan toppar på 3,8 procent

2022-08-18 | Ekonomi

Riksbanken väntas höja styrräntan med 0,5 procentenheter vardera vid årets återstående två beslutsmöten. Den rörliga bolåneräntan går upp till 3,5 procent redan till årsskiftet för att sedan stiga till 3,8 procent till sommaren 2023. Riksbanken bedöms därefter behöva sänka styrräntan något för att dämpa den negativa effekten av inflationsbekämpningen på den reala ekonomin. Perioden med lägre bundna bolåneräntor än rörliga är nu definitivt förbi. Det finns heller inga belägg för att bankernas marginaler har ökat. Det är några av slutsatserna i SBAB:s rapport Boräntenytt, nr 4, 2022.

- Vår bedömning är att Riksbanken kommer att höja styrräntan till som mest 2,25 procent för att motverka accelererande inflation och framför allt inflationsförväntningar i närtid, men att den därefter behöver ta ett steg tillbaka till 2 procent för att dämpa den negativa effekten av räntehöjningarna på den reala ekonomin, säger Robert Boije chefsekonom på SBAB.

- Jämfört med i somras indikerar räntemarknadens nuvarande prissättning en betydligt måttfullare höjning av styrräntan framöver. Trots det är vår prognos alltjämt att styrräntan toppar på en lägre nivå än vad marknadsprissättningen indikerar. Vi ser heller inga starka motiv till varför Riksbanken skulle behöva gå snabbare fram än Europeiska centralbanken. I synnerhet som vi nu ser ut att få en betydligt svagare realekonomisk utveckling, säger Robert Boije.

Den rörliga bolåneräntan stiger till 3,5 procent till årsskiftet
Den rörliga bolåneräntan går upp till 3,5 procent redan till årsskiftet för att sedan stiga till 3,8 procent till sommaren 2023. När Riksbanken därefter väntas ta ett steg tillbaka med styrräntan sjunker den rörliga bolåneräntan, om än marginellt.

Nästa nummer av bo bättre - 29 september 2022

2022-08-18 | Webbnyhet

I slutet av september kommer ett nytt nummer av Bo bättre. Har du missat nummer 2 som kom strax före sommaren finns den att nu läsa digitalt (se länk nedan).

Läs mer på: Bo bättre nr 2, 2022webbnyhet

Bygget av KHF Hemstranden Kotiranta i Haparanda pågår för fullt.

2022-08-18 | Webbnyhet

Nu bjuder den kooperativa hyresrättsföreningen in till en pressvisning av en visningslägenhet.
Det första spadtaget för KHF Hemstranden Kotiranta togs i oktober 2020 och boendet beräknas stå klart i början av 2023. Redan nu finns en visningslägenhet klar. KHF Hemstranden Kotiranta kommer att ha 80 boenderum och är ett samarbete mellan Riksbyggen och Haparanda stad och byggs av entreprenören Nåiden Bygg. Boendet uppförs i kvarteret Lunden i Haparanda. Bygget är ett av de största byggena i Haparanda under de senaste åren och här skapas Norrbottens modernaste boende för äldre.


webbnyhet

Nya elprisområden chockhöjer stockholmarnas elräkningar

2022-08-18 | Energi

Om huvudstaden blir ett eget elprisområde kommer Stockholm få dubbelt så höga elpriser som övriga Mälardalen, med timpriser på upp till 30 kronor per kilowattimme – före skatt. Familjens duschar en kall vintermorgon skulle snabbt kosta hundralappar.

EU:s byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) har nyligen förslagit att Stockholm ska bli ett eget elprisområde, enligt rekommendation från Svenska Kraftnät. Stockholms Handelskammare har låtit Sweco räkna på vad det skulle betyda för elpriserna.

Under en genomsnittskall vinter skulle elpriset slå i elbörsen Nord Pools pristak under nästan 20 timmar. Vid dessa tillfällen skulle priset ligga på nästan 30 kronor per kilowattimme. Det har aldrig hänt förr, och det är 5-6 gånger högre än de rekordpriser vi sett under det senaste året.

– Stockholms begränsade elnätskapacitet och elproduktion gör länet mycket sårbart för efterfrågetoppar under en kall vinterdag. Då skulle elnätet inte klara av att leverera och priserna skulle raka i höjden, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert på Stockholms Handelskammare.

Under efterfrågetopparna skulle en 15 minuters dusch kosta 200 kronor och laddningen av elbilen skulle kosta 2 500 kronor. Skillnaden mot övriga elprisområden skulle också bli stor. Elpriset för en stockholmare skulle bli dubbel så högt som i till exempel Örebro eller Norrköping.


webbnyhet

Branschorganisationen varnar för stora legionellautbrott: Livsfarligt att sänka temperaturen i

2022-08-18 | Webbnyhet

Branschorganisationen varnar för stora legionellautbrott: Livsfarligt att sänka temperaturen i
I takt med stigande elpriser översköljs svenskarna just nu med råd för att spara energi. Ett återkommande råd är att sänka temperaturen inomhus och i varmvattenberedaren. Den senare kan dock vara förenat med livsfara. Det gör att branschorganisationen Säker Vatten nu går ut och varnar för konsekvenserna.
- Det kan vara direkt livsfarligt att sänka temperaturen i varmvattenberedaren under 60 grader. Då kan legionellabakterien växa till och orsaka legionärssjuka, som är förädisk eftersom symptomen liknar en vanlig förkylning säger Martin Brunnkvist, teknikansvarig och legionellaexpert hos branschorganisationen Säker Vatten.

Säker Vatten befarar att antalet utbrott av legionärssjuka, är stor inför vintern om villaägare, bostadsrättsföreningar och sänker fastighetsägare temperaturerna i varmvattenberedarna för att spara pengar på elräkningen.
Legionella sprids via vattendroppar i till exempel duschen, bubbelbad eller fontäner. Den varken luktar eller märks, vilket gör att ett legionellautbrott kommer plötsligt och kan vara svårt att spåra. Varje år dör flera personer i Sverige av bakterien som orsakar legionärssjuka. Men mörkertalet kan vara stort, eftersom symptomen liknar en vanlig förkylning.


Så undviker du legionella

- Legionellabakterien förökar sig bäst i temperaturer mellan 20 och 45 grader, men den kan överleva i både högre och lägre temperaturer.
- Varmvattentemperaturen ska hållas över 50 grader och i en varmvattenberedare över 60 grader.
- Kallvattenledningar ska vara placerade och isolerade så att risken för ofrivillig uppvärmning minimeras. Så sprids legionella

Så smittar legionella
Legionellabakterier smittar genom att vattenaerosoler andas in och kommer in i lungorna. Det kan ske vid duschning, bad i bubbelbad eller att vistas nära vattenspridare.
Det är som regel ofarligt att dricka legionellasmittat vatten och bakterien smittar inte mellan människor.

Legionärssjuka – lunginflammation som kan döda
Legionellabakterien kan bland annat ge legionärssjuka som är en form av lunginflammation. Symptomen liknar dem som fås av en vanlig lunginflammation som till exempel feber, muskelvärk och huvudvärk.
Det registeras många falla av legionärssjuka varje år i Sverige och dödligheten ligger mellan 5-20 procent.
Särskilt äldre, lungsjuka och personer med nedsatt immunförsvar drabbas hårt.

www.stoppalegionella.seLäs mer på: Så stoppar du legionellawebbnyhet

Oförändrade priser på bostadsmarknaden i Uppsala

2022-08-18 | Ekonomi

Uppsala går emot strömmen med sjunkande bostadspriser. I juli sjönk priserna på bostadsrätter med -4% och villapriserna med -1% i riket som helhet. Men i Uppsala var priserna oförändrade.

Antalet sålda bostäder var betydligt färre under juli i år mot motsvarande period förra året. 21% färre villor såldes i år och 28% färre bostadsrätter.
- De som har känt sig lite osäkra och haft möjlighet att avvakta har gjort det. Samtidigt ser vi ju att de som sålt har kunnat göra det smärtfritt, säger Lucas Håkansson.

Hur ska man tänka som säljare eller köpare just nu?
- I en svårare marknad är valet av mäklare extra viktigt. Välj en mäklare som du har förtroende och som är beredd för att jobba hårt för en lyckad affär. Som köpare är det viktigt att ha koll på alla kostnader och ha en bra dialog med banken, säger Lucas Håkanssonmäklare på Riksmäklaren.


webbnyhet

Folkfest när första spadtaget togs för nytt trygghetsboende i Fagersta

2022-08-18 | Webbnyhet

I augusti tog Riksbyggen tillsammans med Fagersta kommun och entreprenören HMB det första spadtaget för de 47 bostäder i det nya trygghetsboendet KHF Trygga hem i Fagersta.Intresset för byggstarten var stort. Ett 100-tal intresserade fanns på plats för att ta del av när spaden för det nya trygghetsboendet sattes i marken.

– Genom ett fantastiskt lagarbete från alla inblandade kan vi på rekordtid starta byggandet av den nya trygghetsboendet. Det är väldigt glädjande att intresset för de kommande bostäderna är så stort, sa Marino Wallsten, kommunalråd Fagersta i samband med byggstarten.

Trygghetsboendet kommer att byggas i centrala Fagersta, öster om Coops parkering och Vårdboendet Malmen.

Boedet kommer att bestå av moderna lägenheter från 39 till 78 kvm om 1-3 rum och kök med inglasad balkong eller uteplats.


Inflyttning i KHF Trygga hem i Fagersta är planerad att ske under första kvartalet 2024.


webbnyhet

Nu startar uthyrningen av 24 nya lägenheter på Solgårdsterrassen 5 i Stenungsund.

2022-08-18 | Webbnyhet

Stenungsundshem bygger 24 nya lägenheter på Solgårdsterrassen i Stenungsund, i samarbete med PEAB Sverige AB. 24 välplanerade och moderna lägenheter blir det senaste tillskottet till Stenungsunds bostadsmarknad. Sexvåningshuset byggs med vackert sedumtak och från balkongerna har man vacker utsikt åt olika håll. På det översta våningsplanet återfinns 2 st. 4-rumslägenheter vilka har både en väl tilltagen takterrass och en balkong.

-Nya bostäder är en förutsättning för att kommunen skall kunna utvecklas, så det känns jättebra att vi nu närmar oss inflyttning av ännu en nyproduktion i Stenungsunds kommun, säger Andreas Bergstrand, tf vd på Stenungsundshem.

Lägenheterna förmedlas genom Stenungsundshem ordinarie bostadskö. För att hyra en lägenhet krävs först en intresseanmälan vilken enklast görs via www.stenungsundshem,se

Stenungsundshem är Stenungsunds kommunalt ägda bostadsbolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter i olika områden för olika skeden av livet. Vi arbetar för kundnöjdhet genom omtanke, öppenhet och stolthet.

webbnyhet

Puts för beständiga livsmiljöer – ny bok ger vägledning till materialets möjligheter

2022-08-18 | Webbnyhet

Putsen är ett flertusenårigt hållbart material av lera, kalk och gips som erbjuder rika gestaltningsmöjligheter och lång beständighet. Boken ”Puts – utseende, funktion, beständighet” vill inspirera och passionerat visa på putsens möjligheter såväl för nybyggnad som restaurering. För nybyggnad är puts särskilt lämpat för byggnadsmaterialet hampakalk.

Boken behandlar puts för både nybyggnad och restaurering, där de klassiska putsteknikerna beskrivs i ett eget kapitel. Boken omfattar också projekterings- och byggfrågor som byggnadsanalys, skadeanalys förfrågningsunderlag och upphandling.

Att förstå materialet och kunna ställa relevanta frågor inom ramen för ett byggprojekt är viktigt för att nå ett gott resultat. Boken Puts riktar sig i första hand till arkitekter, men även till byggnadsantikvarier, förvaltare, murare och intresserade husägare som söker en handbok som inspirerar och visar på putsens möjligheter.


webbnyhet

Pressinbjudan: Riksbyggen tar dubbelt första spadtag i Täby Park

2022-08-18 | Webbnyhet

Den 18 augusti tar Riksbyggen det första spadtaget för två bostadsrättsföreningar i Täby Park, Brf Bersån och Bonum Brf Boulevarden. Sammanlagt blir det över 160 nya bostäder.

Brf Bersån
I Brf Bersån planerar Riksbyggen för 108 kvadratsmarta lägenheter i storlekarna 1-5 rum och kök med balkong eller uteplats. Garage finns under huset. Brf Bersån är granne med Riksbyggens tidigare etapper i Täby Park. Säljstarten är planerad att ske under 2023 och inflyttningen är planerad till första kvartalet 2025.

Bonum Brf Boulevarden
Föreningen kommer att bestå av 55 bostadsrätter om två till fyra rum och kök. I Bonum Brf Boulevarden kommer det finnas tillgång till gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och en prunkande innergård. Säljstarten är planerad att ske under kvartal fyra 2022.

Riksbyggens Bonumkoncept vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor eller att få fönstren putsade. Tjänsterna betalas när man utnyttjar dem.

Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskapen. I föreningen finns det också både gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet för tillfälliga gäster.

– Det finns ett stort behov av att bygga fler bostäder för en äldre målgrupp. Många äldre som idag bor i villa och vill ha ett mer lättskött boende och då är Bonum ett perfekt alternativ, säger Stefan Högman, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval.


webbnyhet

Ny rapport: Så skapar vi en mer barnvänlig stad

2022-08-18 | Webbnyhet

Öka tryggheten i miljonprogrammen, minska biltrafiken i innerstaden, förtäta småhusområden och se till att parker och lekplatser finns på gångavstånd. Det är några åtgärder som skapar en mer barnvänlig stad, enligt en ny rapport gjord av Spacescape på uppdrag av HSB.

En stor enkätundersökning om upplevd barnvänlighet i Stockholm kombinerat med analys av geografisk information (GIS) visar vad som gör svenska tätorter barnvänliga.

I befintliga stadsdelar handlar det till exempel om att minska biltrafiken och sänka hastigheten, skapa fler parker och lekplatser, öka tryggheten i miljonprogrammen och förtäta småhusområden med stora lägenheter. I nya stadsdelar ges till exempel råden att bygga en mångfald av bostadstyper, placera parker och lekplatser inom 200 meters gångavstånd och att prioritera trygg och trafiksäker gång- och cykeltrafik.

20 i topp: De barntätaste stadsdelarna i Sverige enligt rapporten

Möllevången (Malmö)
Örtagården norr (Malmö)
Olivedal (Göteborg)
Hermodsdal-Gullviksborg (Malmö)
Östra Matteus (Stockholm)
Herrgården norr (Malmö)
Persborg-Törnroden (Malmö)
Norra Adolf Fredrik (Stockholm)
Filmstaden (Solna)
Sege Väst (Malmö)
Östra Sankt Göran (Stockholm)
Lindängen (Malmö)
Centrala Sundbyberg (Sundbyberg)
Södra Station (Stockholm)
Annedal (Stockholm)
Södra Sofielund (Malmö)
Västra Sorgenfri öst (Malmö)
Rinkeby (Stockholm)
Brandbergen centrala (Haninge)
Pilängen (Landskrona)

webbnyhet

Nu faller byggstarterna, enligt Byggfaktas Byggstartsindikator

2022-08-18 | Webbnyhet

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt föll under juli med 1,3 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Utfallet för tidigare månader under 2022 har också reviderats ned kraftigt vilket bidrar till bilden av fallande byggstarter. Mellan juli 2021 och juli 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 6,2 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

webbnyhet

Sifo: Kraven vi ställer på vårt framtida hem

2022-08-18 | Webbnyhet

Bra ytor för förvaring, stort kök och tillgång till garage. De är de viktigaste kraven vi ställer på vårt framtida boende. Däremot är hemmaspa och gym något som få prioriterar. Det visar en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av förvaringsföretaget Elfa.
Bland generationerna skiljer sig kraven för det framtida boendet inte mycket, men en större andel av Millennials (37%) efterfrågar trots allt ett hemmakontor. Något som kan tänkas vara ett resultat från de gångna pandemiåren och hemarbete. 28 procent av Boomers kräver ett ”smart hem”, det vill säga ett digitalt uppkopplat boende. Motsvarande siffra för de yngre generationerna, Generation Z och Millennials, är 13 procent respektive 16 procent.
Behovet av större yta och fler rum i hemmet inom fem år är generellt stor, men störst är den bland de yngre generationerna, Millennials och Generation Z. Äldre generationer, Boomers och Generation X, är nöjda med storleksytan som de har idag, något som 71 procent av vardera generationen svarar. Hälften av alla Boomers (50%) prioriterar däremot färre rum än idag vid en flytt, något som också en 1 av 4 hos Generation X (25%) gör.

webbnyhet

Byggstart för 138 lägenheter i Karlstad

2022-08-18 | Webbnyhet

Boet Bostad har byggstartat 138 hyreslägenheter i centrala Skoghall i Hammarö kommun utanför Karlstad Lägenheterna blir moderna 1:or, 2:or och 3:or på mellan 34 till 61 kvadratmeter bostadsyta med genomtänkta planlösningar, smakfulla ytskikt och god standard. I alla lägenheter ingår exempelvis tvättmaskin/torktumlare, diskmaskin samt mikrovågsugn. Samtliga lägenheter kommer att ha uteplats eller balkong och utökad tillgänglighet för att underlätta för boende med hemhjälp eller nedsatt rörlighet.

- Det känns riktigt bra att få starta bygget av de nya hyreslägenheterna tillsammans med Consto. Det kommer att bli ett helt nytt bostadskvarter som bidrar till att fler människor kan bo i centrala Skoghall. Kvarteret är beläget med cirka 100 meters gångavstånd till vårdcentral, matbutik, busshållplats och Systembolaget, och knappt 15 minuters bussresa till Karlstad via Hammaröleden. Lägenheterna kommer också att ha rimliga hyror eftersom vi bygger med det statliga investeringsstödet. Vi påbörjade markarbetena precis innan sommaren och påbörjar uppförandet av husen i september, säger Stefan Jansson, Projektutvecklingschef, Boet Bostad.

Inflyttning i de nya lägenheterna kommer att ske med start i januari 2024.


webbnyhet

Ökade krav på både köpare och mäklare

2022-08-18 | Ekonomi

Bostadsrätterna har i snitt över hela landet minskat med -1% och villor med -4%. På en 12-månadersperiod har bostadsrätterna minskat med -2% medan villorna fortfarande ligger på +1%.

- Att slutpriserna har sjunkit under juli månad kommer knappast som någon överraskning, säger Fredrik Kjell VD på HusmanHagberg. Det är dock för tidigt att dra några växlar på just juli månads slutpriser då det finns många faktorer som kan påverka dessa. Statistiken visar endast priser på genomförda affärer. Många säljare valde att innan semestern ta bort bostaden från marknaden för att sälja senare i höst, dels på grund av att man inte ville gå ner i pris för att göra affär innan sommaren, dels på grund av att man inte hade bostaden tillgänglig för visningar under sommaren. Dessa försäljningar kommer att avspegla sig under höstens prisstatistik.

- Vad gäller bostadsrätter så bör köparen i det nya ränteläget än mer än tidigare ta reda på hur föreningens belåningsgrad ser ut och hur lånen är placerade. Ska lånen läggas om inom kort till en högre ränta så kan det komma att påverka månadsavgiften. Planerade renoveringar som ska lånefinansieras kommer också att påverka föreningens ekonomi. Även frågan om höjda arrenden för bostadsrättsföreningar som inte äger sin egen mark har varit en uppmärksammad fråga, inte minst i Stockholm där markvärden och därmed arrenden skrivits upp kraftigt.

webbnyhet

BoKlok är först ut med nya hem i Mölletorp, Karlskrona

2022-08-18 | Webbnyhet

I Mölletorp i Karlskrona, ska det byggas 27 radhus och kedjehus. Försäljningen kommer att starta i höst, med planerad inflyttning våren 2024. Husen har fem rum, fördelade på 117 kvm och två plan, och byggs som bostadsrätter. Alla husen har egen grästäppa med altan samt förråd och kedjehusen har även balkong samt carport. Laddstolpar för elbil kommer att finnas till alla boende.

- På BoKlok har vi som mål att bli klimatneutrala till år 2030, i hela kedjan från träden i skogen till kundernas liv i sina nya hem, säger Simon Wedeborg, projektchef på BoKlok.

Det nya kvarteret – BoKlok Ofelia, kommer att ligga i Mölletorp, cirka nio kilometer norr om Karlskrona centrum, mellan bostadsområdena Spandelstorp och Hässlegården. Platsen är idag inte exploaterad men kommunen, tillsammans med andra byggherrar planerar för 300 nya bostäder samt för service som vård, skola och butiker. Det finns även planer på nya gång- och cykelstråk samt en park som ska knyta samman det nya bostadsområdet med befintlig bebyggelse.webbnyhet

Från grannskräck till social gemenskap – så vill svenskarna umgås med sina grannar

2022-08-18 | Webbnyhet

Att svenskar har svårt att lära känna nya människor i allmänhet, och sina grannar i synnerhet, är sen gammalt. Idag har endast varannan svensk en god relation med sina grannar. Samtidigt vill sju av tio svenskar ha en bättre relation med människor i närområdet. Det visar ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling. En slutsats från rapporten är att äldre har en mycket bättre relation med sina grannar än yngre – drömmen om bra relationer är däremot stark hos båda grupper. Rapporten visar också att de goda relationerna bidrar till bättre hälsa, ökad trygghet och mindre ensamhet.


En annan insikt är att social gemenskap mellan grannar och i närområdet är avgörande för att känslan av trygghet. 71 procent ser relationer till personer i närområdet som en trygghetsfaktor och 55 procent tycker att en bra gemenskap påverkar bostadsområdets attraktivitet. 35 procent tycker också att gemenskap blivit ännu viktigare efter pandemin.

– Vi kan se att relationer med människor är en av de viktigaste trygghetsfaktorerna för att människor ska trivas i sitt närområde. Det är till och med så att det är fler som vill ha en god relation med sina grannar än med sina kollegor. I tider av hybrida arbetssätt kanske framtidens AW tas med grannarna framför kollegorna, säger Liza Nyberg, VD på Svensk Fastighetsförmedling.

Utöver frågan om social gemenskap har rapporten, likt tidigare år, undersökt svenskars förväntan och oro kopplat till bolån och bostadspriser. Fler känner oro för bolåneränta och tror på negativ prisutveckling.

2021 kände endast 3 procent mycket stor eller stor oro för sin bolåneränta, 22 procent lite oro och 39 procent ingen oro. 2022 kände 10 procent mycket stor eller stor oro, 30 procent lite oro och 23 procent ingen oro. 2021 trodde endast 2 procent att priserna skulle minska med mer än 4 procent det närmsta året. Samma siffra i årets rapport var 27%.

– På bara ett år har svenskars förväntan på räntan och prisutvecklingen tvärvänt. Det är dock viktigt att ta ett steg tillbaka. Att marknaden inte kan få styr på inflationen är osannolikt. Och de flesta ekonomiska kriser som vi kan relatera till har alltid känts omöjliga att vända när vi står mitt i stormen. Läget är allvarligt nu, men inte i närheten av hur det var på exempelvis 90-talet. Det bästa man kan göra nu är att släppa förstoringsglaset – det är helt enkelt fel redskap att navigera med, säger Hemad Razavi, vd på Ordna Bolån.

Om rapporten

Rapporten har skrivits i samarbete med Prime & United Minds. En riksrepresentativ undersökning gjordes med 1000 respondenter från den svenska allmänheten under april och maj månad 2022, av Kantar Sifo.
webbnyhet

Efter pandemi och slopade reserestriktioner: Småbarnsfamiljer fortsatt sugna på fritidshus i Sverige

2022-08-18 | Webbnyhet

När pandemin slog till blev de flesta svenskar tvungna att tillbringa sin tid inom landets gränser. Fler lockades att hitta nya alternativa tillflyktsorter för avslappning. Något som bidrog till att fritidshusmarknaden fick en rejäl skjuts. Efter restriktionerna upphävdes har det ökade intresset avtagit. Förutom hos småbarnsfamiljer vars intresse av att skaffa fritidshus är större nu än före pandemin sticker däremot småbarnsfamiljer ut.

Hos familjer med yngre barn uppger 18 procent att de är mer intresserade av att köpa ett fritidshus nu än före pandemin. Bland familjer med äldre barn är elva procent mer intresserade av att köpa ett fritidshus nu. Majoriteten av svenskarna, 66 procent, är lika intresserade av att köpa fritidshus i dag som de var före pandemin.
18 procent säger att deras intresse för fritidshus är lägre i dag än före pandemin.
– Möjligheten att nu kunna resa och en uppdämd lust att upptäcka världen har säkerligen bidragit till att intresset för fritidshus minskat en aning. Hos barnfamiljer tror jag att insikten om att ett fritidshusköp är en långsiktig investering är något som bidrar till att intresset kvarstår och även i vissa fall ökar. Men också för att många kommer arbeta mer på distans i framtiden, säger Andreas Moritz, VD på SkandiaMäklarna.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 18-20 maj 2022 har sammanlagt 1006 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor, 18+ år, i Sverige.

webbnyhet

Smarta tips: Alla kan bidra till minskad vattenanvändning

2022-08-18 | Webbnyhet

Värmen har slagit till i Sverige och på flera håll råder låga grundvattennivåer. Duscha kort istället för att bada, kör bara fulla tvätt- och diskmaskiner och laga droppande kranar är några av tipsen på Riksbyggens lista för en mer hållbar vattenanvändning.

– En droppande kran kan på ett år slösa bort nästan 9 000 liter vatten helt i onödan. Att slå vakt om grundvattnet är en viktig hållbarhetsfråga och här kan alla hjälpa till. Riksbyggen är en av Sveriges största fastighetsförvaltare och över en halv miljon människor bor i bostäder som vi tar hand om, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Riksbyggen tio vattensparande tips:
1. Vattna med regnvatten
Samla regnvatten i tunnor eller damm och använd för bevattning av växter och odlingar i trädgården. Det vattnet är dessutom syrerikare än kranvatten.

2. Skippa slangen
Vattna med vattenkanna. En vattenslang kan förbruka upp till 1000 liter vatten per timme. Om du behöver vattna med dricksvatten är vattenkanna att föredra.

3. Laga läckor
Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett. Står kranen och droppar ett helt år slösar du nästan 9 000 liter vatten.

4. Duscha kort och snabbt
Duscha kort tid istället för att bada. Stäng av duschen när du masserar in schampo och balsam i håret.

5. Installera snålspolande
Installera snålspolande kranar och duschmunstycken. Med snålspolande duschhandtag kan du halvera vattenmängden och kostnaden för uppvärmning av varmvatten. Och installera snålspolande toaletter. Har du en äldre toalettstol? Lägg en tegelsten eller två i vattentanken så går det åt mindre vatten vid spolning.

6. Fyll diskmaskiner och tvättmaskiner
Fyll disk- och tvättmaskiner innan du kör dem och använd kortprogram. Tvätta effektivt och kör endast fulla maskiner. Då sparar du storma mängder vatten, särskilt om din tvättmaskin inte är vattensmart.

7. Diska inte under rinnande vatten
Diska inte under rinnande vatten. Använd diskpropp eller balja. Skölj i kallt vatten.

8. Stäng kranen när du borstar tänderna
Stäng av kranen när du borstar tänderna och använd gärna en mugg när du sköljer munnen.

9. Ha alltid en kanna vatten i kylen
Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.

10. Skölj förpackningar med diskvatten
Det går åt en del vatten till att skölja förpackningar som ska återvinnas – till exempel yoghurtpaket. Om du diskar för hand; använd diskvattnet som blir över för att skölja ur förpackningar. Du kan också klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur med ett torkpapper/hushållspapper i stället för att skölja med vatten.


webbnyhet

Bo bättre nummer 2, 2022

2022-08-18 | Webbnyhet

Bo bättre nummer 2 hittar du här! Läs tidningen digitalt.

Läs mer på: Bo bättre nr 2, 2022   
 Branschguide
Här hittar du utvalda företag/leverantörer!
» Balkonger
» Branschorganisationer
» Ekonomisk förvaltning
» Stambyte/Stamrenovering
» Visa alla kategorier
 Frågelådan!
» Experter svarar på dina frågor. Nu med 164 frågor och svar.
 Styrelseskolan
» En styrelses olika roller
 Guider och tips!
» Genom att byta elbolag går det att spara många sköna slantar.
» Säker brf året om. Har ni koll?
» Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand? Javisst kan du göra det.
 Webbtips
» Omboende.se är en gemensam sida Boverket och konsumentverket. Här hittar du enkelt information i olika frågor som rör boende.

» Fjarrvarmenamnden.se Fjärrvärmenämnden har till uppgift att medla mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om villkor för fjärrvärme. Här kan den intresserade följa deras arbete.

Under Fakta/Lagar hittar du fler länktips!

© 2006 - 2023 Hittabrf.se och Bo bättre
Sveriges största faktaplats om bostadsrätt och bostadsrättsföreningar
Prenumerera | Kontakta oss | Om oss | Annonsera